Brukerhåndbøker

Systemforankring

1 Sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkter knyttet til rømningssikring, med illustrasjoner og bilder

1.1 Generell beskrivelse ScaleAQ systemforankring

ScaleAQ systemforankring består av en ramme med forankringsliner og haneføtter. Disse er koblet sammen i koblingspunkt. Se vedlegg 8 for AQ Ring som koblingspunkt.

Figur 1: Koblingspunkt systemforankring

For å unngå rykkbelastninger er forankringsssystemet forspent. Det benyttes bøyer som oppdrift for å oppnå denne forspenningen. Forankringssystemet fungerer derfor uavhengig av om flyter er installert eller ikke. Utforming av koblingspunkt er vist i figur 1 med innfestning ved bruk av sjakkel for bøyekjetting, rammetau, haneføtter og forankringsliner.

1.2 Største tillatte laster

For største tillatte laster påført forankringskomponentene, se produktsertifikat for den enkelte komponent.

1.3 Bruk av forankringskomponentene

Forankringskomponentene kan brukes til forankring av flyter og flåter. Se NS 9415:2021 for definisjoner.

1.4 Forankringsliner

Forankringsliner er utformet som vist i figur 2. Nummerering henviser til underkapittel nummerering
hvor den enkelte komponent er beskrevet.

Figur 2: Utforming forankringsline, eksempel

Forankringslinen består av følgende komponenter:

 1. Bunnfeste (Anker og bolt)
 2. Ankerkjetting
 3. Tau
 4. Kjettingsling
 5. Sjakkel
 6. Kause
 7. Opphalerline
 8. Flottør
 9. Trålkuler (Alternativt)

1.5 Rammetau

Figur 3: Rammetau

Rammetauet består av følgende komponenter:

 1. Tauverk (1)
 2. Kause (2)
 3. Alternativt master link (3)

1.6 Hanefot

Sammenkobling mellom ramme og flyter kalles hanefot.

Hanefot kan produseres av følgende materialer:

 • Tauverk (1)
 • Langlenket alloykjettingsling (3, 2)
 • Alternativt langlenket alloykjetting uten innsveiset master link
 • Hanefot består av parter uten felles forløper. Partene går direkte fra koblingspunkt til flyter.
Figur 4: Hanefot

2 Beskrivelse av komponenten og dens bestanddeler

2.1 Definisjoner

UtrykkBeskrivelse
AnalyseBeregning av lastvirkning i en konstruksjon
BendslingEn serie stikk
BrukerhåndbokDokument som beskriver korrekt identifikasjon av deler, transport, lagring, håndtering, montering, grensesnitt, drift av og begrensninger til hovedkomponenter i oppdrettsanlegget
BølgehøydeVertikal avstand mellom en bølgetopp og foregående bølgedal
BølgeperiodeTiden en bølge bruker for å forflytte seg én bølgelengde, definert mellom to nulloppkrysninger av middelvannstandsnivået
– MERKNAD Bølgeperioden tilsvarer tiden mellom passering av to etterfølgende bølgetopper gjennom et fast punkt.
BølgeretningRetning som bølgene kommer fra
– MERKNAD Bølger med retning 270° kommer fra vest.
BøyekroppDel av bøye som har til funksjon å holdeflytelementene på plass i bøyen.
Dimensjonerende brukstidDen forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det er nødvendig med omfattende reparasjon
Dokumentert kompetanseSkriftlig bevis på at praktiske og teoretiske ferdigheter er innfridd i forhold til krav i en foreliggende pensum- eller opplæringsplan
ForankringSystem av liner og bunnfester for å holde flyter i ønsket posisjon og stilling
ForankringslineDel av forankring og inkluderer rammestrekk og hanefot samt line mot bunnfeste
GnagSvekkelse av styrke på utstyr som resultat av skjær eller friksjon
KauseInnsats for å beskytte tauløkke
Koblingspunkt (forankringsplate)Komponent hvor rammetau, forankringsliner, haneføtter og bøyer festes inn.
OpphalertauTau som er festet i bakkant på ploganker for å heve og senke anker
Uønsket hendelseHendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, miljø eller materielle verdier

2.2 Forankringskomponenter

Sporbarhetsopplysninger for alle komponenter finnes i vedlegg 7. Ettersyn og vedlikehold for alle komponenter i forankringssystemet står i vedlegg 1 til 5. Hvordan man måler slitasje for stålkomponenter er vist i kapittel 7.10.1. Endring og ombygning er ikke tillatt av produktsertifiserte forankringskomponenter.

2.2.1 Bunnfester

2.2.1.1 Ploganker

ScaleAQ ploganker er designet primært for sandbunn.

 • ScaleAQ Ploganker
  • Holdekraft og minimum bruddlast (MBL) er oppgitt i produktsertifikatet til anker
  • Antatt levetid: 20 år
  • Slitasjegrense – 10%
  • Tillatt sideveis vinkel for belastning mot shank er 10 grader. ScaleAQ kontaktes for vurdering ved større vinkel.
Figur 5: ScaleAQ ploganker
Art. Nr.BeskrivelseAnkervekt [kg]
300369ScaleAQ ploganker700
300372ScaleAQ ploganker1000
300377ScaleAQ ploganker1500
300380ScaleAQ ploganker2000
300385ScaleAQ ploganker3000
Tabell 1: ScaleAQ ploganker
2.2.1.2 Soft Hold Anker

ScaleAQ ploganker er designet primært for bløtbunn.

 • ScaleAQ Soft Hold Anker
  • Holdekraft og minimum bruddlast (MBL) er oppgitt i produktsertifikatet til anker
  • Antatt levetid – 20 år
  • Slitasjegrense – 10%
  • Tillatt sideveis vinkel for belastning mot shank er 10 grader. ScaleAQ kontaktes for vurdering ved større vinkel.
Figur 5: ScaleAQ Soft Hold Anker
Art. Nr.BeskrivelseAnkervekt [kg]
302108ScaleAQ Soft Hold Anker1700
Tabell 2: ScaleAQ Soft Hold Anker
2.2.1.3 Fjellbolt

Fjellboltene er av høykvalitet stål, seigherdet og varmgalvanisert. ScaleAQ AS benytter bolter for gysing, enten øyebolt, T-bolt eller svivelbolt. Ved installasjon skal holdekraft til bunnfeste dokumenteres ved fysisk prøving i tråd med Fiskeridirektoratets presisering i dokument «Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015: Rapport med beskrivelse av forebyggende tiltak».

Fjellbolter forutsetter fast fjell.

Antatt levetid – 15 år.

Slitasjegrense – 10%.

Figur 7: Fjellbolt utforming
Art. Nr.BeskrivelseD [mm]L
[mm]
MBL
[t]
G
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
B
[mm]
301295Forankringsbolt øyebolt kombi32400407238100
301296Forankringsbolt øyebolt kombi38500608446100
301297Forankringsbolt øyebolt kombi456008010554100
301293Forankringsbolt T-bolt32400407235100300
301294Forankringsbolt T-bolt35400507638100300
301370Forankringsbolt T-bolt38500608442100350
300440Forankringsbolt T-bolt455008010545100400
301733Forankringsbolt T-bolt for gysing5050010011050400
303586Forankringsbolt T-bolt for gysing5680013012750400
302818Forankringsbolt T-bolt for gysing6580017014058400
303613Forankringsbolt m/svivel4550080
303614Forankringsbolt m/svivel50500100
302884Forankringsbolt m/svivel57710140
Tabell 3: Fjellbolt
2.2.1.4 Klumpbunnfester

Klumpbunnfester dimensjoneres ut ifra krav om at holdekapasiteten skal være to ganger største beregnede kraft i forankringsline. ScaleAQ AS anbefaler å gjennomføre funksjonstest for å verifisere holdekapasitet for klumpbunnfester. Antatt levetid for klumpbunnfester er satt til 10 år.

Ved bruk av klumpbunnfester benytter ScaleAQ AS følgende friksjonskoeffisienter:

 • Sand: 0,5
 • Leire: 0,3

2.2.2 Ankerkjetting

ScaleAQ AS leverer ankerkjetting i kvaliteten K2. Kjettingen leveres normalt i lås, det vil si i lengder på 27,5 m. Andre lengder produseres på forespørsel. Det benyttes stolpeløs kjetting.

 • Antatt levetid ankerkjetting – 15 år (se akkreditert forankringsanalyse for beregnet utmattingslevetid)
 • Slitasjegrense – 10%
Figur 8: Ankerkjetting
Art. Nr.BeskrivelseMBL
[t]
D [mm]
300344Stolpeløs kjetting 30 mm47.630
300346Stolpeløs kjetting 36 mm68.536
301737Stolpeløs kjetting 40 mm84.540
302123Stolpeløs kjetting 48 mm121.948
Tabell 4: Ankerkjetting

2.2.3 Tau – Polypropylen

ScaleAQ benytter 3-slått og 8-flettet tau i systemforankringer. Tauet er produsert av polypropylen med følgende egenskaper:

 • Meget god slitestyrke
 • Sterk UV-beskyttelse
 • Flyter
 • Resistent mot råte
 • Tilpasset for spleising og bruk i forankring

Antatt levetid:

 • Tau i forankringsliner og rammetau – 15 år
 • Haneføtter – 10 år
Art. Nr.BeskrivelseSlagningMBL
[t]
300334Tau ScaleAQ 40 mm3-slått25.7
300335Tau ScaleAQ 48 mm3-slått36.6
300336Tau ScaleAQ 56 mm3-slått48.7
300942Tau ScaleAQ 64 mm3-slått62.5
300338Tau ScaleAQ 64 mm8-flettet68.2
301263Tau ScaleAQ Super Tech 48 mm3-slått42.5
301264Tau ScaleAQ Super Tech 56 mm3-slått55.4
301268Tau ScaleAQ Super Tech 64 mm8-flettet83.9
301379Tau ScaleAQ Super Tech 72 mm8-flettet105.5
301380Tau ScaleAQ Super Tech 80 mm8-flettet129.9
301309Tau ScaleAQ Super Tech 90 mm8-flettet164.0
302652Tau ScaleAQ 64mm, 5 tonn*8-flettet68.2
302653Tau ScaleAQ Super Tech 64mm, 5 tonn*8-flettet83.9
302654Tau ScaleAQ Super Tech 72mm, 5 tonn*8-flettet105.5
302655Tau ScaleAQ Super Tech 80mm, 5 tonn*8-flettet129.9
Tabell 5: Tau.* forstrukket 5 tonn i produksjon.

2.2.4 Tau – Synketau

ScaleAQ benytter 3-slått synketau i systemforankringer. Det leveres både hvitt og gult synketau. Tauet er produsert av en blanding av polyester og polyolefin med følgende egenskaper:

 • Meget god slitestyrke
 • Sterk UV-beskyttelse
 • Synker
 • Resistent mot råte
 • Tilpasset for spleising og bruk i forankring

Antatt levetid:

 • Tau i forankringsliner og rammetau – 15 år
 • Haneføtter – 10 år
Art. Nr.BeskrivelseSlagningMBL
[t]
302232ScaleAQ synketau, hvit, 48 mm3-slått47.0
302177ScaleAQ synketau, hvit, 56 mm3-slått64.5
302349ScaleAQ synketau, hvit, 64 mm3-slått94.0
302447ScaleAQ synketau, hvit, 72 mm3-slått118.0
Tabell 6: Synketau

I overgang mellom tau og andre komponenter kan det være nødvendig å opprettholde en viss avstand for å unngå uheldig gnag eller skade. Dette kan gjøres ved å benytte forankringssjakkel med varmgalvanisert master link som mellomstykke.

Ringer kan benyttes som koblingspunkt ved for eksempel tilkobling av lodd til forankringsliner.

Antatt levetid – 15 år

Slitasjegrense – 10%

Figur 9: Masterlink
Art. Nr.BeskrivelseMBL
[t]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
300450Masterlink galv ø28 mm6028110190
301004Masterlink galv ø34 mm8034140240
302106Masterlink galv ø40 mm12040150250
300426Ring 32. O. 6, galvanisert6832225
300431Ring 38. O. 6, galvanisert11238225
300438Ring 45. O. 6, galvanisert15345265
Tabell 7: Masterlink

2.2.6 Sjakkel

Følgende sjakkel benyttes i forankringssystemet:

 • Forankringssjakkel
  • Sjakkel spesielt utviklet for oppdrett
  • Produsert i legert stål, seigherdet og varmgalvanisert
  • Antatt levetid – 15 år
  • Slitasjegrense – 10%

Som sekundærsikring benyttes forskjellige applikasjoner, se påfølgende sider. Anbefalt monteringsmetode er vist på bildene.

Loctite er å anse som en fullgod sekundærsikring. Dette basert på brukererfaring. Det anbefales i alle tilfeller bruk av loctite ved sjakkel mot forankringsplate og opp mot oppdriftsbøye. Dette for å minimere sjansen for at sjakkel skrur seg opp.

Figur 10: Sjakkel
Art. Nr.BeskrivelseMBL
[t]
e
[mm]
a
[mm]
c
[mm]
d
[mm]
d2
[mm]
d1
[mm]
300393Sjakkel 28T285844100194722
300394Sjakkel 40T40685225225025
300399Sjakkel 60T608962150285828
300402Sjakkel 90T909882170327232
301813Sjakkel 110T1101501122004294.545
301107Sjakkel 150T1501401262485010550
Tabell 8: Sjakkel

Plastklips

Figur 11: Sekundærsikring sjakkel – plastklips

Syrefast splint (A4, DIN94)

Figur 12: Sekundærsikring sjakkel – syrefast splint

Påse at du bruker en egnet tang for å få bøyd splinten og at man starter og bøye den lengste splitten på splinten. Egnet tang kan være vannpumpetang/liten rørtang.

Plastbelagt kobberstang

Figur 13: Sekundærsikring sjakkel – plastbelagt kobberstreng

Bøyes så stramt som mulig rundt bolten på sjaklet/gjengepartiet og unngå at du bryter plastbeskyttelsen på splinten slik at kobberet kommer i kontakt med stålet i sjakkel.

Plastbelagt stålstreng

Figur 14: Sekundærsikring sjakkel – plastbelagt stålstreng

Bøyes så stramt som mulig rundt bolten/ gjengepartiet på sjaklet og unngå at du bryter plastbeskyttelsen på splinten.

Loctite

Ved montering

For best resultat kan man rengjøre alle overflater (utvendig og innvendig) med Loctite superrens (Art.nr.300782) og la det tørke. Hvis materialet er et inaktivt metall eller herdehastigheten er for langsom, sprayer du alle gjengene med en aktivator (Art.nr. 300781) og lar det tørke. Rist produktet godt før bruk. For å hindre at produktet tetter igjen dysen må du unngå at spissen berører metallflatene under påføring. Ved gjennomgående hull påføres flere dråper av produktet på bolten der mutteren skal festes. Ved blindhull påføres flere dråper av produktet ned de innvendige gjengene til bunnen av hullet. Monter og stram etter behov. Ved tettinger påføres en 360° streng på den nest fremste utvendige gjengen, den første gjengen påføres ikke. Tving materialet inn i gjengene for å fylle hulrommene. Ved større gjenger og hulrom justeres produktmengden deretter, og det påføres en 360° streng også på de innvendige gjengene.

Ved demontering

Demonteres med standard håndverktøy. I sjeldne tilfeller der håndverktøy ikke fungerer, pga. ekstra lang overlapping eller fordi det ble brukt et meget sterkt produkt, varmes på mutteren eller bolten til ca. 250 °C. Demonteres når de er varme.

Art. Nr.Varenavn
300780Loctite 278 Gjengelås
302565Loctite 243 Gjengelås
300781Loctite Aktivator
300782Loctite Superrens
Tabell 9: Loctite

2.2.7 Kauser

Kauser benyttes i spleisede øyer i tauet for å hindre gnag og skade, og for å opprettholde tauets bruddstyrke i spleisen. ScaleAQ AS leverer varmgalvaniserte kauser i forankringssystemene:

 • Kause – Trossekause K3, K3-B, Rørkause, BS 464
  • Antatt levetid – 15 år forankringsliner og rammetau
  • Antatt levetid – 10 år haneføtter.
  • Slitasjegrense – 10%
Figur 15: Trossekause K3
Art. Nr.Beskrivelsew
[mm]
h
[mm]
301508Trossekause 40mm K365100
301375Trossekause 48mm K375130
301066Trossekause 56mm K385142
301116Trossekause 64mm K3105165
301149Trossekause 72mm K3110200
301161Trossekause 80mm K3120205
301285Trossekause 90mm K3150247
Tabell 10: Trossekause K3
Art. Nr.Beskrivelsew
[mm]
h
[mm]
301697Trossekause forsterket 48mm K375130
301687Trossekause forsterket 56mm K385142
301670Trossekause forsterket 64mm K3105165
301671Trossekause forsterket 72mm K3110200
301672Trossekause forsterket 80mm K3120205
Tabell 11: Trossekause forsterket K3-B
Art. Nr.Beskrivelse
300421Kause 40mm HDG TUBE
301783Kause 48mm HDG TUBE
300423Kause 56mm HDG TUBE
300424Kause 64mm HDG TUBE
301710Kause 72mm HDG TUBE
301745Kause 80mm HDG TUBE
Tabell 12: Rørkause
Art. Nr.Beskrivelse
300412Kause 40mm HDG TUBE
300413Kause 48mm HDG TUBE
300414Kause 56mm HDG TUBE
300415Kause 64mm HDG TUBE
300416Kause 72mm HDG TUBE
300419Kause 80mm HDG TUBE
Tabell 13: BS464
Figur 16: K3-B, BS464 kause

2.2.8 Fortøyningsplate

Forankringssystem levert av ScaleAQ AS leveres med varmgalvanisert forankringsplate. Forankringsliner, rammetau og bøyetau/-kjetting kobles i dette koblingspunktet med sjakkel.

ScaleAQ AS leverer følgende standard størrelse på koblingsplater:

 • 40 mm med hhv. 8-, 12-,16- og 20- hull
 • 70 mm med hhv. 8-, 12- og 16 hull
 • Antatt levetid – 20 år
 • Slitasjegrense løfteøre – 30%
 • Slitasjegrense koblingshull – 10%
Figur 17: ScaleAQ fortøyningsplate
Art. Nr.BeskrivelseTykkelse
[mm]
Diameter
[mm]
Vekt
[kg]
Første flyt
[t]
301383Fortøyningsplate ScaleAQ 8-hull403863875
301384Fortøyningsplate ScaleAQ 12-hull405106575
301385Fortøyningsplate ScaleAQ 16-hull4078013575
302828Fortøyningsplate ScaleAQ 20-hull4093521075
300444Fortøyningsplate ScaleAQ 8-hull7038665130
300445Fortøyningsplate ScaleAQ 12-hull70510115130
300959Fortøyningsplate ScaleAQ 16-hull70750240130
Tabell 14: Fortøyningsplate

2.2.9 Langlenket alloykjetting

I fortøyningssystem levert av ScaleAQ AS kan det inngå langlenket alloykjetting. Dette gjelder spesielt forløper i hanefot og bøyekjetting. Langlenket alloykjetting kan også inngå i fortøyningsliner og rammetau. ScaleAQ AS leverer alloykjetting i følgende standard dimensjoner:

 • 16 mm (antatt levetid: 5 år)
 • 19 mm – 25mm (antatt levetid: 10 år i haneføtter, 15 år i rammetau og forankringsliner)
 • Se akkreditert forankringssanalyse for beregnet utmattingslevetid

Slitasjegrense 10%.

Figur 18: Langlenket alloykjetting
Art. Nr.BeskrivelseMBL
[t]
d
[mm]
p
[mm]
w1
[mm]
300321Kjetting 16 mm galv LL24.71610028
300348Kjetting 19 mm galv LL34.81910028
300349Kjetting 22 mm galv LL46.62212036
300965Kjetting 25 mm galv LL61.42514041
Tabell 15: Langlenket alloykjetting

Langlenket alloykjetting med master link i én ende. Benyttes i hanefot og/eller som forløper i ankerliner.

Levetidsbegrensninger og slitasjegrenser i henhold til langlenket alloykjetting, se punkt 3.7.

Lengder som lagerføres er 2, meter 4 meter, 8 meter, 10 meter og 15 meter. Andre lengder på forespørsel.

Figur 19: Kjettingsling
Art. Nr.BeskrivelseMBL
[t]
302255Kjettingsling 19mm m/28mm master link, 2 m37.0
302580Kjettingsling 22mm m/32mm master link, 2 m49.6
301485Kjettingsling 19mm m/28mm master link, 4 m37.0
302024Kjettingsling 22mm m/32mm master link, 4 m49.6
301487Kjettingsling 25mm m/34mm master link, 4 m61.4
302262Kjettingsling 19mm m/32mm master link, 8 m37.0
302026Kjettingsling 22mm m/32mm master link, 8 m49.6
301871Kjettingsling 19mm m/28mm master link, 10 m34.8
302025Kjettingsling 22mm m/34mm master link, 10 m46.6
301489Kjettingsling 25mm m/34mm master link, 10 m61.4
302171Kjettingsling 19mm m/34mm master link, 15 m34.8
302098Kjettingsling 22mm m/32mm master link, 15 m49.6
Tabell 16: Kjettingsling

2.2.11 Trekantplate

Forankringssystem levert av ScaleAQ AS kan leveres med produktsertifiserte trekantplate. Se brukerhåndbok fra leverandør.

Denne komponenten kan benyttes i de tilfeller man skal montere lodd eller oppdriftsbøyer på forankringslinen.

2.2.12 Forankringsbøye

Forankringssystem levert av ScaleAQ AS leveres med produktsertifiserte forankringsbøyer. Se brukerhåndbok fra bøyeleverandør.

2.2.13 Opphaler

ScaleAQ ploganker anbefales installert ved å benytte opphaler. Denne er laget av tau med kauser og festes til anker med sjakkel.

2.2.14 Flottør

For å markere posisjon til opphaler kan det benyttes blåse. Det settes ingen spesifikke krav til denne. Antatt levetid 5 år.

2.2.15 Tråkuler

For å unngå kontakt og skade på tau fra sjøbunn, settes det på trålkuler i sammenkobling mellom ankerkjetting og tau. Normalt leveres det med 3 stk 11” trålkuler for hver forankringsline i ScaleAQ systemforankring. Disse tåler neddykking til 600m og har en antatt levetid på 5 år.

3 Samvirke med andre komponenter

3.1 Innfesting til flyter i plast

Når flyter er på plass i rammen skal haneføttene festes til flyteren. Alle haneføtter på en
flyter skal være av samme type. Flyteren skal ligge mest mulig sentrert i rammen og alle
haneføtter skal ha samme forspenning. Innfesting av hanefot til flyter avhenger av hvilken type
flyter som benyttes. Innfestning av haneføttene må tilpasses iht. flyterens brukerhåndbok og kapasitet til innfestningspunktene må kunne fremvises i flyterens brukerhåndbok eller produktsertifikat.
I forankringsanalysen beregnes maksimale krefter i haneføttene. Analysen tar høyde for flyter med innhegning og eventuelt påmontert ekstrautstyr. Dimensjonerende lastvirkning må ikke
overskride maksimalt tillatte krefter som er oppgitt i produktsertifikatet for den aktuelle flyteren.

3.2 Innfestning til stålanlegg/flåte

Forankringsliner monteres i stålanlegg og flåte etter spesifikasjoner oppgitt i brukerhåndbok for
hovedkomponent stålanlegg/flåte. Forankringsanalysen angir maksimal belastning påført
innfestningene til stålanlegget/flåten fra forankringslinene. Disse definerte kreftene må ikke overskride maksimalt tillatte krefter som er oppgitt i produktsertifikatet for det aktuelle stålanlegget eller den aktuelle flåten. Det må fremgå tydelig i brukerhåndboken hvordan forankringen skal festes inn.

3.3 Båter/flåter

• All bruk av båt/flåte med vekt under 50 tonn skal utføres uten risiko for skade på verken forankring, flyter eller innhegning.
• Fôrflåter bør fortøyes separat i egen fortøyning, eventuelt at systemforankring har en forankringsanalyse som godkjenner forankring av fôrflåte i denne.

3.4 Maksimalt tillatt last fra andre komponenter

Maksimal tillatt last fra andre komponenter skal være hensyntatt i den lokalitetsspesifikke forankringsanalysen som definerer alle krav til forankringskomponentene. Det tillates ingen laster utover det som er gitt som krav i forankringsanalysen.

4 Montering av enheten

4.1 Krav til personell

Installasjon og montering skal foretas av personell med minst 2 års erfaring med installasjon og
operasjon av forankringssystem.

4.2 Kundens ansvar ved montering og installasjon hos kunde

Kunden skal ifølge inngått avtale stille med plass for montering, nødvendig areal framkommer på
avtale.
Før forankringen monteres hos kunden, vil deler til monteringen ankomme monteringssted i forkant av
selve monteringen. Det er da viktig at delene blir losset og lagret på et hensiktsmessig og egnet
område, slik at delene ikke blir skadet. Det må tas hensyn til at området for monteringen ikke blir
blokkert av delene. Det er kundens ansvar å ta vare på godset under hele monteringsperioden.
I de tilfeller at losseplass ikke er på monteringssted, har kunden ansvar for å transportere varene til
monteringsstedet.
Kunden skal benytte kompetent personell, hensiktsmessige båter/maskiner og annet nødvendig utstyr
for å sikre en korrekt montering og installasjon av fortøyningen.
Kunden er ansvarlig for at alle fortøyningskomponenter blir montert i henhold til føringer gitt i
produktsertifikat og brukerhåndbok.
Ved spleising av rammetau, hanefotliner og forankringsliner skal det benyttes minimum 5
innstikk både på 3-slått og 8-flettet tau. Ved spleising av 8-flettet tau er det valgfritt om man
ønsker å bruker 2 kordeller eller 1 kordell.
Ved langspleis, to tauender som spleises sammen, skal det benyttes minimum 5 innstikk på de
tauene som spleises sammen. Altså totalt 10 innstikk.

4.3 Forberedelser til montering og installasjon

Værforholdene må være slik at montering og installasjon av forankring ikke går utover helse, miljø og
sikkerhet. Begrensninger ved utsett av utstyr er avhengig av installasjonsfartøyets
operasjonsbegrensninger.
Komponenter og utstyr identifiseres og kontrolleres for skader før montering kan begynne.
Identifiser båter/maskiner og annet utstyr som er nødvendig for å montere og installere forankringen,
samt eventuelle forholdsregler ved bruk av disse. For å installere ankerkjetting og anker på en sikker
måte, må båt være utstyrt med kran med løftekapasitet som kan håndtere minimum vekten av
ankerkjetting og anker. Vinsj for å håndtere opphalertauet.
Det skal kun benyttes sertifisert løfteutstyr til installasjonen.
Sørge for at monteringsområdet er klarert. Plassbehov vil være avhengig av hvert enkelt
forankringssystem. Alt av forankringsmateriell leveres sammenbundet og samlet på paller for å
minimere plassbehov.

4.4 Montering på lokaliteten

Montering av komplett system vil være avhengig av lokalitetens og forankringssystemets utforming.

4.4.1 Komponentoversikt

Oversikt over komponenter leveres med i form av ordrebekreftelse og tegning.

Figur 20: Figuren viser generell skisse over ScaleAQ systemforankring listet opp med hoveddelene

4.4.2 Installasjon trinn for trinn

Installasjon av forankringssystem vil være avhengig av lokalitet. Som generell instruks kan følgende prosedyre benyttes:

Trinn 1

Det første hjørneankeret kobles sammen med ankerkjetting med sjakkel. Den andre enden av ankerkjettingen kobles sammen med ankerlinen ved bruk av sjakkel. Sjakkelboltene sikres med mutter og sekundærsikring. Ankeret senkes ned med opphaler for å sikre god posisjonering. Se figur neste side for anbefalt håndtering av anker. Strekk ut ankerlinen og stram ved hjelp av båt/flåte slik at ankeret fester seg.

Etter at ankeret er festet, monteres andre enden av ankerlinen i koblingspunkt (fortøyningsplate) i første hjørnet på rammen. I koblingspunktet kobles bøyekjetting og bøye. Monter første rammetau på langs og på tvers.

Figur 22: Innfesting av sjakkel til ScaleAQ fortøyningsplate
Figur 23: Anbefalt håndtering av anker

Trinn 2

Andre enden av første rammetau på langs kobles et nytt koblingspunkt med bøyekjetting og bøye. Neste rammetau på langs og på tvers monteres til koblingspunktet. Samme framgangsmåte gjøres med alle rammetau helt til hjørnet i rammen.

Trinn 3

I koblingspunkt på motsatte hjørnet kobles ankerline, ankerkjetting og anker tilsvarende i trinn 1. Ankeret senkes ned med opphaler for å sikre god posisjonering. Strekk ut ankerlinen og stram ved hjelp av båt/flåte slik at ankeret fester seg godt. Etter at ankeret er festet, monteres andre enden av ankerlinen i koblingspunkt (ring, skive etc.).

Trinn 4

Begynner på samme ende som i trinn 1. Ankeret settes på høyde med det første ankeret, men med en sideforskyvning tilsvarende bredden på rammen. Fortsett videre som for trinn 2 og 3, men koble i tillegg til rammetauene på tvers i koblingspunktene fra det første strekket.

Trinn 5

Siste langsgående strekk legges ut som i trinn 4.

Trinn 6

Koble til ankerliner på en langside.

Trinn 7

Koble til ankerliner på langsiden på motsatt side av trinn 6.

Trinn 8

Alternativt, koble til ekstra ankerliner i hjørnene.

Trinn 9

Ankerlinene må strammes opp slik at ankerlinene har lik forspenning. Dette kontrolleres ved å se på bøyenes neddykking. Stram slik at bøyene trekkes ned ca. 2/3 av deres høyde. Først strammes ankerlinene i lengderetningen av rammen. Stram deretter sidefortøyningene og evt. ankerliner på skrå i hjørnene. Sørg for at hovedstrekkene blir rette. Kontrolleres ved å se om bøyene er på linje.

Trinn 10

Haneføtter monteres i forbindelse med at man skal montere flyter i systemforankringen. For å feste haneføttene i systemforankringen må koblingspunktene løftes opp ved hjelp av kran eller annet egnet utstyr om bord i båt/flåte. Monter haneføtter i de ønskede rammene hvor det skal plasseres flytere.

4.4.3 Korrekt justering av haneføtter

Hanefotlengder blir beregnet i forhold til rammestørrelse på de spesifikke lokaliteter. Ved montering av nye haneføtter i eldre rammer bør det gjøres nøyaktige målinger av rammen forut for bestilling av haneføtter, for å kunne beregne hanefotlengder så korrekt som mulig.

Etter innfesting av flyter i ramme med haneføtter, er det viktig at disse justeres riktig slik at de ikke påfører flyter feil belastning (for stramme haneføtter) eller slitasje på innhegning (for slakke haneføtter).

Når flyter ligger sentrert i ramme skal haneføtter være justert slik at de har tilstrekkelig slakke til at flyteren kan bevege seg fritt. Haneføtter skal ikke være så slakke at de kommer i kontakt med innhegningen. Dette gjelder ved alle strømforhold.

For justering av lengde på haneføtter brukes det kjetting i én eller begge ender av hanefotlinen.

Når hanefotlengder justeres er det viktig å påse at alle haneføtter på flyteren justeres likt.

Trinn 11

Når flyter er på plass i rammen skal haneføttene festes i forankringsklamrene på flyteren. Alle haneføtter på en flyter skal være av samme type.

Ved oppstramming av hanefot er det viktig å påse at rammeforankringens forspenning ikke blir overført til haneføttene.

Figur 24: Innfestning flyter tau, eksempel
Figur 25: Innfestning flyter kjetting, eksempel

4.4.4 Fjellbolter

Ved bruk av fjellbolter, så gjøres det tilsvarende som i kapittel 4.4.2. Forskjellen er at forankringsliner festes til fjellbolt ved hjelp av dykker/ROV. Følgende prosedyre anbefales ved installering av fjellbolt:

 1. Anvist posisjon skal i utgangspunktet benyttes, men dersom det er landskapsforhold som gjør det umulig å bore ned ved anvist koordinat skal dette vurderes og bolt settes på sted hvor forholdene tillater det ut i fra topografi / fjellstyrke
 2. Klargjør bolt / sjakkel / kjetting og tau markeringsbøye når fartøy er forsvarlig forankret og propell koplet fra
 3. Kjetting, samt boreutstyr senkes ned i best mulig posisjon over borested
 4. Frigjør boreutstyr og bor hull med boredybde iht. til normkrav for aktuelle boltlengde, angitt av rødmaling eller tape eller avstandshylse (svivelbolt). Det er viktig at sjakkel kan bevege seg fritt.
 5. Når hullet nærmer seg ferdigboret gir dykker beskjed om at gysemasse blandes Bormaskin heises opp og dykker trekker seg tilbake inntil det er bekreftet at maskinen er om bord
 6. Deretter senkes bolt og ferdig blandet gysemasse (forankringsmasse) ned til dykker. Forankringsmassen blandes i forhold som angitt på tilhørende bruksanvisning
 7. Massen presses ned i hullet og bolten trykkes på plass til normdybde
 8. Ved bruk av øyebolt vri bolten til den har rett visning i forhold til den tilførende fortøyningslinen
 9. Kjetting og sjakkel kobles sammen med bolt og det settes inn sekundærsikring (anbefalt plastbelagt stålstreng) i sjakkel som bøyes slik at sjakkelmutter ikke skal kunne løsne
 10. Kjettingen berøres ikke før etter herdetid er oppfylt iht. til temperatur jfr. bruksanvisning for gysemasse (forankringsmasse)
 11. Boltepunktets koordinat registreres for dokumentasjon og fortøyningsline strammes opp mot koblingspunkt i rammen.

4.4.5 Sluttkontroll av installasjon

Hjelpemidler i forbindelse med installasjonen fjernes skånsomt uten at det oppstår skader på forankringen.

Som en ekstra sikkerhet foretar ScaleAQ AS en sluttvurdering av forankringssystemet. Kunde sender inn en oversikt over hvordan forankringssystemet ble lagt ut og eventuelt hvilke endringer som er foretatt i forhold til planlagt system.

4.4.6 Landing av fortøyning

Når man skal ta opp forankringen gjør man det i motsatt rekkefølge i forhold til de trinn beskrevet i kapittel 5.2. Man heiser opp anker ved å benytte opphalertauet. Til dette benyttes vinsj og kran.

Nødvendig plass ved landing er avhengig av hver enkelt leveranse. Det må minimum være plass for det antall paller/kolli for de komponentene som skal landes for den bestemte operasjonen som skal utføres. I tillegg må det være et ryddig område for demontering av komponenter. Komponenter som tau, kjetting og andre jernvarer anbefales å bli pakket på paller. Anker og kjetting kan i noen tilfeller pakkes løst og ikke på paller der det er mest hensiktsmessig.

Arealbehov:

 • Palle: ca. 1m2
 • Anker: ca. 1,5m2
 • Bøye: ca. 1,5m2

Ved demontering av komponenter er det viktig med et ryddig og oversiktlig område. Her er det viktig at det er gjort plass for at anker og forankringsline kan demonteres. Anbefalt areal til dette er minimum 6m2.

De fleste metallkomponenter i forankringssystem er varmgalvanisert og setter ingen spesifikke krav til lagring. Lagring av tauverk av syntetiske fiber innebærer ingen store krav. Tauverket er resistent mot angrep fra bakterier og mugg og kan oppbevares i våt tilstand. Viktig er likevel beskyttelse mot direkte sollys og overdreven varme. Beste måte er å oppbevare tauverket i kalde, tørre og godt luftede omgivelser. For at komponentene skal tåle best mulig lagring etter bruk, anbefales det at komponentene rengjøres og skylles i ferskvann.

Dersom komponenter er tenkt brukt på nytt, er det viktig å være oppmerksom på eventuelle skader etter landing og lagring. Etter lagring i henhold til oppsatte krav, er det tilstrekkelig med inspeksjon av komponenter før gjenbruk, med unntak av tauverk. For tauverk som ønskes brukt på nytt, foretas i tillegg til inspeksjon strekktesting for å sjekke restkapasitet i forhold til opprinnelig produktsertifikat. Erfaringsmessig er tauverk som har vært i bruk i havoverflate lite egnet til gjenbruk; dette gjelder hanefot og rammetau.

5 Installasjon

Installasjon mot andre komponenter må gjøres i henhold til krav i andre komponenters sine brukerhåndbøker og/eller produktsertifikat. Det må være tydelige krav til hvordan andre komponenter skal installeres mot forankringen. Risikofaktorer som er viktig å påse er at kapasiteten til andre komponenter ikke overstiges, samt at passform på innfestning mot forankring fra innfestning til andre komponenter er ivaretatt og ikke kan påføre andre komponenter eller forankring feil belastninger som kan føre til reduksjon i kapasitet. Se også kap.4.4.3 for beskrivelse av innfestning mot flyter.

6 Bruk

6.1 Generelle krav

Under drift skal ikke fortøyningen påføres laster som vil svekke kvaliteten og levetiden. Hvis det skulle
oppstå forhold/situasjoner som belaster/skader forankringen, skal de berørte
elementene/komponentene kontrolleres og eventuelt skiftes. Må en komponent skiftes skal den skiftes
til samme type eller tilsvarende type som er godkjent til dette formålet.
Ansvarlig for drift og vedlikehold av forankringssystemet, må ha minst 2 års erfaring med
forankringssystem og erfaring med tauverk og spleising. For operasjoner som krever ytterligere
kvalifikasjoner, er dette spesifisert.

Ved spesielle fysiske miljøforhold må ansvarlig for drift av forankringssystemet følge retningslinjer som vist i kapittel 7.6.

Forutsetninger og begrensninger for bruk av kran og truck ved håndtering av forankringssystemet må være ivaretatt i form av lovpålagt opplæring innen de aktuelle områder. Det er bruker sitt ansvar å påse at dette er ivaretatt.

6.2 Endringer

Alle endringer i forankringssystemet skal godkjennes av ScaleAQ AS. Dersom det foretas endringer
uten godkjenning, bortfaller alt ansvar fra ScaleAQ AS sin side.
En endring er definert ved at forankringssystemet ikke lenger er i samsvar med
forankringsanalyse som utlagt.

6.3 Loggføring

Alt vedlikehold, endringer, modifikasjoner, utvidelser eller lignende i forankringssystem skal loggføres
og arkiveres.

7 Ettersyn og vedlikehold

7.1 Generelle krav

Under normal drift skal det utføres regelmessig inspeksjon og vedlikehold av forankringen.

Ettersyn- og vedlikeholdsintervallene med tilhørende inspeksjonspunkter er et minimumskrav fra ScaleAQ AS og er utarbeidet basert på risikovurderinger og risikoanalyse utført av ScaleAQ AS:

Prosedyre ID 2899 – Risikovurdering – ScaleAQ – Forankring – periodisk inspeksjon av bøyer

Prosedyre ID 2900 – Risikovurdering – ScaleAQ – Forankring (prosjektering, utførelse, leveranse, installasjon, drift)

Prosedyre ID 2898 – Risikoanalyse Ettersyn og vedlikehold forankring

Prosedyrene er registrert i ScaleAQ sitt dokumentregister, EQS. Risikovurderingene er utført i henhold til NS 5814, Krav til risikovurderinger.

Ettersyn og vedlikehold som avviker fra minimumskravene må godkjennes av ScaleAQ AS.

Ansvarlig for inspeksjon, vedlikehold og utskiftning av forankringssystemet, må ha minst 2 års erfaring med drift av forankringssystem og erfaring med tauverk og spleising. For operasjoner som krever ytterligere kvalifikasjoner, er dette spesifisert.

7.2 Utlegging og forankringssystem

For krav til utlegg og inspeksjon av forankringssystem, se NYTEK-forskriftens § 23.

ScaleAQ AS krever inspeksjon som minimum innbefatter punktene i:

 • Kontroll etter utlegging av forankring (vedlegg 1).

7.3 Oppstramming av fortøyningssystem ved utlegging

Ved utsett av fortøyningssystem til flytende oppdrettsanlegg er det viktig at man så langt det lar seg gjøre forsøker å stramme opp alle fortøyningsliner og rammetau med lik kraft. Tidspunkt for oppstramming må være i overensstemmelse med strømretning. Man bør stramme opp medstrøms.

Det anbefales at første oppstramming av forankringer gjøres før flytere er plassert.

7.4 Etterstramming av forankringssystem

Innen 3 til 6 måneder etter at forankringssystemet er ferdig utsatt anbefales det at forankringene etterstrammes. Dette fordi forankringene til flytende oppdrettsanlegg består av tauverk som strekker seg ved belastning. Lastene fordeler seg ujevnt i det flytende oppdrettsanlegget og forankringsliner, rammetau og hanefotliner vil strekke seg ulikt. Det bør etterstrammes med cirka samme belastning som ved utsett av forankringssystemet.

7.5 Inspeksjonsintervaller

ScaleAQ AS krever følgende minimum ettersyn- og vedlikeholdsintervaller av forankringene:

 • Daglig (se vedlegg 2)
 • Månedlig (se vedlegg 2)
 • Innen 3 – 6 måneder (se vedlegg 3)
 • Innen 30 måneder (se vedlegg 4)
 • Innen 60 måneder (se vedlegg 5)
 • Innen 90 måneder (se vedlegg 4)

Forklaring til metode som angitt i vedlegg 1 til 5, samt vedlegg 6:

GVI = Generell Visuell Inspeksjon

Eksempel fra daglig ettersyn– Se at alle markeringslys fungerer.

NVI = Nærvisuell Inspeksjon

Eksempel fra månedlig ettersyn– Kontroller at markeringslys ikke er skadet.

DK = DimensjonsKontroll – Måling av slitasje komponenter

7.6 Inspeksjoner ved uforutsette hendelser

ScaleAQ AS krever inspeksjon av forankringssystemet dersom det oppstår uforutsette hendelser. Dette inkluderer hendelser som:

 • Fartøy har kjørt på oppdrettsanlegget
 • Uvanlig værsituasjon
 • Unormal stor forskjell på flo og fjære
 • Hærverk
 • Flytende objekter

Ettersyn Før og etter uvær (se vedlegg 5)

Ettersyn ved Uforutsette hendelser (se vedlegg 5)

7.7 Utskiftninger

Alle utskiftninger i forankringssystemet, skal godkjennes av ScaleAQ AS. Dersom det foretas endringer uten godkjenning, bortfaller alt ansvar fra ScaleAQ AS sin side.

7.8 Loggføring

All inspeksjon og utskifting av komponenter/hoveddeler i forankringssystemet, skal loggføres og arkiveres.

7.9 Reservedeler

Riktige reservedeler identifiseres og fremskaffes mot data i produktsertifikater og komponentliste for det aktuelle forankringssystemet.

Følgende reservedeler og antall anbefales å ha liggende på innendørs lager på anlegget for hurtig reparasjon:

 • Sjakkel – 5 % av den aktuelle sjakkeldimensjon.
 • Kause – 5 % av den aktuelle kausedimensjon.
 • Tau – 110m til rammetau.
 • Tau – Tilstrekkelig med tau til å erstatte én hanefot i tau.
 • Tau – Tilstrekkelig med tau som kan erstatte den lengste ankerlinen.
 • Galvanisert master link – 5 % av den aktuelle master link dimensjon som er i bruk i fortøyningen.
 • Koblingspunkt – 1 stk.
 • Bøye – 1 stk. av den største bøyen.
 • Markeringslys – 1 stk.
 • Ankerkjetting – 2 lås.
 • Anker – 1 stk. av det største ankeret
 • Fjellbolt – 1 stk. av den største bolten

7.10 Utskifting av komponenter

7.10.1 Antatt levetid

Antatt levetid for kjetting og kjettingkomponenter, sjakkel, fjellbolter, armatur i klumpbunnfester, armatur i forankringsbøye, kauser og anker er basert kriterier med tanke på slitasje og korrosjon. Maksimum slitasje/korrosjon må ikke overskride kravet som er oppgitt for den enkelte komponent.

Eksempelvis komponent hvor det er godkjent 10 % slitasje av materialdiameteren, målt over 2 diametre

(D1 + D2) 90° forskjøvet i forhold til hverandre.

D.v.s. gjenværende diameter (D1 + D2) / 2 må være minst 90 % av nominell diameter Dn.

((D1 + D2) / 2) > 0.9Dn

Enkelte lokaliteter kan ha ekstremt korrosivt miljø og som har ekstreme bevegelser som gjør at levetiden kan reduseres en del. Derfor er det viktig at vedlikeholdsprogrammet følges for inspeksjon og kontroll.

Levetiden på tauverk er satt ut i fra at anbefalt vedlikehold er foretatt. Vi vet av lang erfaring at syntetisk tauverk kan ha lenger levetid enn dette, men dette er forutsatt at tauet ikke er utsatt for skader/ overbelastning. I vårt vedlikeholdsprogram er det lagt stor vekt på inspeksjon av tauverk med tanke på dette.

For anker er kriteriet for utskifting på tilsvarende måte som for kjettingkomponenter.

7.10.2 Levetidsforlengelse komponenter

Levetiden til komponentene som inngår i forankringssystemet er listet under hver enkelt komponent i kapittel 3.7 i denne brukerhåndboken.

Når levetiden til komponenten er utløpt åpnes det for en levetidsforlengelse av selve forankringskomponenten eller for forankringssystemet som helhet.

Levetidsforlengelse gjøres iht. Tillegg F (normativt) i NS 9415:2021.

7.10.3 Rammetau

Dersom komplett rammetau eller enkeltkomponenter i rammetau skal skiftes, benytt følgende prosedyre:

 1. Løft opp koblingspunkt
 2. Fest koblingspunkt i båten for å ta av spenning i rammetau som skal byttes
 3. Koble rammetau fra koblingspunkt
 4. Koble til nytt rammetau til koblingspunkt
 5. Gjenta prosedyre for andre enden av rammetauet
 6. Senk ned koblingspunkt
 7. Sjekk forspenning av rammesystemet etter endt utskifting

7.10.4 Forankringsline

Dersom komplett forankringsline skal skiftes:

 1. Hal opp anker med opphalertau
 2. Dra inn forankringsline mot koblingspunkt
 3. Ta ut forankringsline fra koblingspunkt
 4. Sett i ny forankringsline
 5. Installer anker. Se trinn 1 kapittel 6.4.3
 6. Sjekk forspenning av rammesystem etter endt utskifting

7.10.5 Hanefot

Dersom komplett hanefot eller enkeltkomponenter i hanefot skal skiftes, benytt følgende prosedyre:

 1. Løs hanefot fra flyter
 2. Løft opp koblingspunkt
 3. Koble hanefot fra koblingspunktet
 4. Koble ny hanefot til koblingspunkt
 5. Senk ned koblingspunkt
 6. Fest hanefot til flyter
 7. Sjekk forspenningen av haneføttene og rammesystemet etter endt utskifting

7.10.6 Koblingspunkt

Dersom koblingspunkt skal byttes ut, benytt følgende prosedyre:

 1. Løft opp koblingspunkt
 2. Fest rammetau, haneføtter og eventuelle forankringsliner i båten for å ta av spenning i koblingspunkt som skal byttes
 3. Koble rammetau, haneføtter og evt. ankerliner fra koblingspunktet
 4. Sett inn ny koblingspunkt
 5. Senk ned koblingspunkt
 6. Sjekk forspenningen av rammesystem etter endt utskifting

7.10.7 Bøye

Utskifting av bøye gjøres ved og:

 1. Løft opp koblingspunkt
 2. Åpne sjakkel ved bøyefeste og løs fra bøye
 3. Sett i ny bøye
 4. Senk ned koblingspunkt

7.10.8 Anker

Utskifting av anker gjøres med følgende prosedyre:

 1. Heis opp anker ved å benytte opphalertau og vinsj
 2. Løft anker opp på dekk med kran
 3. Skift ut anker
 4. Installer nytt anker. Se trinn 1 kapittel 6.4.3

8. Transport og lagring

8.1 Overlevering

Når systemforankring og komponenter blir overlevert er det viktig at det foretas en kontroll for å påse
at alt som tilhører systemforankringen er med i leveransen.

8.2 Pakking for transport og lagring

Forankringskomponenter og komplett forankringssystem kommer fra vårt lager og leverandører ferdig pakket og merket for transport til monteringssted. Dersom det er mest hensiktsmessig, leveres forankringsmateriell pakket på paller og emballert med plast for å minimere plassbehovet. De fleste metallkomponenter i forankringssystem er varmgalvanisert og setter ingen spesifikke krav til pakking ved transport eller lagring. Ved pakking for transport av tau er det viktig å påse at det ikke oppstår skader fra kontakt med skarpe kanter eller gnag. Det er viktig å beskytte tauet mot direkte sollys. Ved utkveiling av tau når det spleises rammetau, haneføtter og forankringsliner er det viktig å påse at dette gjøres på en slik måte at man ikke får kink på tauet. Korrekt metode er beskrevet i spleiseprosedyre i ScaleAQ AS sitt kvalitetssystem. Denne kan oversendes ved forespørsel.

Lagring av tau av syntetiske fiber innebærer ingen store krav. Tauverket er resistent mot angrep fra bakterier og mugg og kan oppbevares i våt tilstand. Viktig er likevel beskyttelse mot direkte sollys og overdreven varme. Beste måte er å oppbevare tauverket i kalde, tørre og godt luftede omgivelser.

8.3 Merking ved forsendelse

Ferdigspleisede rammetau, haneføtter og forankringsliner blir pakket i plast og en merkelapp i A4 format blir satt på minimum to steder på kolliet. I kauseende på hver av disse prefabrikerte
komponentene festes en plastikklapp. Kauser merkes med tusj.

8.4 Rammetau

Ett og ett rammetau kveiles opp og pakkes inn i plast.
Merkelapper har følgende informasjon:
Lokalitet
Rammetau
Linelengde
Dimensjon
Batchnr. tau
Batchnr. kauser
Batchnr. master linker

Kause merkes med rammetau, linelengde, dimensjon.

8.5 Hanefotliner

En og en hanefotline kveiles opp og pakkes inn i plast.
Merkelapper har følgende informasjon:
Lokalitet
Side eller midtpart
Dimensjon
Lengde tau
Batchnr. tau
Batchnr. kause
Batchnr. kjettingsling
Kause merkes med midt- eller sidepart, linelengde, dimensjon.

Ved tre parts hanefot plasseres disse på én pall. Ved to parts hanefot plasseres tre eller fire parter på en pall. Pallen pakkes inn i plast.
Merkelapp plasseres to steder (innenfor plasten) med følgende informasjon:
Lokalitet
Antall hanefotlengder på pall
Dimensjon tau

8.6 Forankringsliner

Forankringslinen kveiles opp og pakkes inn i plast.
Merkelapper har følgende informasjon:
Lokalitet
Linenummer
Linelengde
Dimensjon
Batchnr. tau
Batchnr. innspleiset kause

Kause merkes med linenummer, linelengde, dimensjon.

8.7 Ankerkjetting/bøyekjetting/hanefotkjetting

Merkelapp med strips i én endeløkke på kjettingen.
Merkelapper har følgende informasjon:
Type kjetting
Lokalitet
Dimensjon
Batch

Hvis kjetting pakkes i paller merkes pallekarmene med type kjetting, lokalitet, dimensjon, batch og
antall lås/antall lengder/antall løpemeter (avhengig av type kjetting).

8.8 T-bolter, Forankringssjakler, Master linker, Kauser, Trålkuler

To pallekarmer merkes med merkelapp som beskriver type vare(r), dimensjon og antall

8.9 Lossing av forankringsvarer

Leveranser skal kontrolleres ved mottak slik at eventuelle mangler og skader anmerkes på fraktbrevet med kontrasignatur fra sjåfør.

Generelt skal følgende punkter inngå i kontrollen:
Fraktbrevet sjekkes opp mot leveringsadresse, innhold kontrolleres opp mot antall kolli og  eventuelt transportskader. Avvik/skade noteres i fraktbrev før signering og kopi gis til sjåfør. Transportskader dokumenteres med bilder.

Ved lossing må godsbærer ses over slik at den er hel og trygg for losing. Er det skader må nødvendige forbehold tas før lossing.

Vær varsom, bruk egnede trucker eller kran som er dimensjonert for jobben og sørg for å ha sertifikater og prosedyrer i orden. Det må brukes egnet og godkjent utstyr til lossing, som for eksempel pallegafler, løfteåk, godkjente løftestropper og så videre.

Vær observant på omgivelsene og ha gode rutiner hvis dere er flere til stede. Vær ekstra obs ved dårlig vær og forsikre dere om at dører og så videre på lastebil/container er god sikret.

8.10 Plassbehov

Nødvendig plass ved installasjon er avhengig av hver enkelt leveranse. Det må minimum være plass for det antall paller/kolli for de komponentene som skal brukes for den bestemte operasjonen som skal utføres. I tillegg må det være et ryddig område for sammenstilling av komponenter. Komponenter som tau, kjetting og andre jernvarer blir i fleste tilfeller pakket på paller. Anker og kjetting kan i noen tilfeller leveres løst og ikke på paller der det er mest hensiktsmessig.
Arealbehov:
• Palle: ca. 1m2
• Anker: ca. 1,5m2
• Bøye: ca. 1,5m2

Ved sammenkobling av komponenter er det viktig med et ryddig og oversiktlig område. Her er det viktig at det er gjort plass for at anker og forankringsline kan kobles sammen og kan fritt slippes ut i sjøen ved installasjon av ankeret. Anbefalt areal til dette er minimum 6m2.

8.11 Avfallshåndtering

Alle bestanddelene i forankringen kan gjenvinnes eller resirkuleres. ScaleAQ har en samarbeidsavtale med Oceanize som er vår foretrukne partner i forhold til å sikre gode løsninger til ScaleAQ sine kunder for avhenting, avfallsbehandling og resirkulering av våre produkter. Utstyret fraktes til anlegget ved Ottersøy for sortering, videreforedling og produksjon. Tauene sorteres i hht plasttype, farge og renhet.
Bøyer sorteres i de ulike fraksjonene (metall, PE og EPS). PE-plast videreforedles til plastgranulat, EPS og metall gjenbrukes eller materialgjenvinnes av eksterne aktører. Metallet fra forankringen gjenbrukes eller materialgjenvinnes ved Stena recycling eller andre selskap som mottar dette. Alle bestanddelene i forankrningen etableres i sirkulære verdikjeder.
Kontaktinformasjon Oceanize Tormod Steen, telefon – 47639957, e-post – tormod@oceanize.no.

9. Produsent og Produktidentifikasjon

9.1 Produsent

ScaleAQ AS har i over 30 år levert forankringsutstyr både i Norge og internasjonalt. Vi utfører
beregninger av forankringssystem og leverer produktsertifiserte komponenter til forankring.
Produktsertifiseringsbevis med sertifikatnummer PR032 fra Aquastructures AS fremlegges på
forespørsel.


ScaleAQ systemfortøyning utformes og produseres i henhold til NS 9415. Kravene til forankringen er hentet fra de dimensjonerende verdiene gitt i lokalitetsundersøkelsen. Forankringen vil tilpasses flyter og innhegning samt flåte etter spesifikasjoner fra de respektive produsenter av disse hovedkomponentene. ScaleAQ systemforankring er dimensjonert i henhold til forankringsanalyse utført av enten ScaleAQ AS (akkreditert med inspeksjonsnummer 036) eller andre leverandører.


Brukerhåndboken beskriver viktige opplysninger om hvorledes forankringen og komponenter levert av ScaleAQ skal transporteres, håndteres, installeres, inspiseres og vedlikeholdes for å få maksimal utnyttelse av egenskaper og levetid.


Som vedlegg til brukerhåndboken ligger skjema for inspeksjon av fortøyning.
Det forutsettes ingen spesiell bakgrunnskunnskap hos leser, men skulle det være ting som er dårlig
forklart så ta gjerne direkte kontakt med oss.
Denne brukerhåndboken har tilbakevirkende kraft for alle forankringssystem lagt ut etter 01.01.2012.

Kontakter

StillingNavnE-postMobiltelefon
Produktsjef forankring:Håkon Tønnehaakon@scaleaq.com940 13 338
Regionssjef forankring sør:Øyvind Refsnesoyvind@scaleaq.com920 22 455

9.2 Produktidentifikasjon

Identifikasjon av forankringssystemet som helhet er vist i kapittel 1 i denne brukerhåndboken. Identifikasjon av enkeltdeler med varemerker og typeangivelser er vist i kapittel 2 i denne brukerhåndboken.

10 Revisjonshistorikk

Rev.nr.DatoEndringer
1325.10.2016Satt inn beskrivelse av sekundærsikring sjakkel. Satt inn henvisninger til at man skal følge akkreditert fortøyningsanalyse for utmattingslevetid og funksjonsprøving av holdekraft anker. Definisjon av «koblingspunkt» og definisjon av «endring fortøyningssystem» er satt inn. Revidert ettersyn og vedlikehold. Satt inn spesifisering av mulighet for resertifisering ved utløpt levetid komponent/system.
1419.03.2017Justert antatt holdekraft anker i samsvar med styrke i anker og utførte funksjonstester. Justert tabeller over fortøyningskomponenter.
1515.10.2018Ny ankertype (ScaleAQ Soft Hold), kap. 3.7.12. Nytt tau (Synketau), kap. 3.7.4. Vedlegg 6: Brukerhåndbok ScaleAQ Tauring. Justert lengder på T-bolt 80 tonn og 100 tonn, se kap. 3.7.1.3 Satt inn beskrivelse av trekantplate, se kap. 3.7.11.
1602.09.2019Oppdatert ScaleAQ Tauring iht. ny utforming av tauring og bøyeline, vedlegg 6. Endret antatt levetid på anker, kap.3.7.1.1, kap. 3.7.1.2. Endret Toårlig kontroll med spesifisering av kontroll fortøyningsplate, vedlegg 3.
1706.03.2020Endret kap.3.7.1.1, kap. 3.7.1.2. med henvisning til presisering fra Fiskeridirektoratet. Endret kap.3.7.6, loctite kan benyttes som sekundærsikring. Endret kap.3.7.1.3, lagt til ny fjellbolt 140 tonn i tabellen. Endret kap.3.7.8, lagt til fortøyningsplate 20 hulls i tabellen. Lagt til figur 23 i kap. 7.4.2. vedrørende håndtering av anker. Kap. 3.7. Endret levetid komponenter i hanefot til 10 år. Endret kap. 10 med nye intervaller for ettersyn og vedlikehold samt vedlegg
1826.04.2022Endret kap.3.7.1.3 med utvidet sortiment svivelbolter. Endret kap.3.7.3 / 3.7.4 med utvidet sortiment. Endret kap.3.7.7 med utvidet sortiment. Endret kap.3.7.10 med utvidet sortiment. Endret kap.6 med kontaktinformasjon til firma vi har avtaler med. Endret kap.11.2 Levetidsforlengelse. Satt inn referanse til NS 9415:2021 i kap.12 Referanseliste. Endret kap.7.2 med krav til antall innstikk ved langspleis av tau. Revidert Vedlegg 7, kap.7.11 med beskrivelse av utlegging av tauringramme.
1924.08.2022Endret Ettersyn og vedlikehold til å innbefatte kontroll av korrosjon/slitasje etter 3 til 6 måneder etter nyutlagt fortøyning. Samt spesifisert at korrosjon og slitasje i langlenket kjetting som kommer ut av bøye må kontrolleres.
2021.10.2022Endret levetid på komponenter kap 3.7. Endret levetid er basert på justering av levetid i underleverandører sine brukerhåndbøker. Korrigert bruddstyrke synketau, se kap. 3.7.4. Korrigert diameter fortøyningsplate 16-hulls 40mm, se kap.3.7.8.
2116.03.2023Innholdsfortegnelse flyttet til sidemeny – Tidligere Innholdsfortegnelse

1 sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkt knyttet til rømningssikring, med illustrasjoner og bilder – Tidligere Kap. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, og 3.6

2 beskrivelse av komponenten og dens bestanddeler – Tidligere Kap.2 definisjoner. Ord og begrep oppdatert for å samsvare med terminologi benyttet i NS9415:2021. Og tidligere Kap.3.7 med alle underkap.

3 samvirke mot andre komponenter – Tidligere Kap.8

4 montering av enheten – Tildigere Kap.7, kap.7.1, 7.2, 7.3

5 installasjon på lokaliteten – Tidligere Kap.7.4 med alle under kap.

6 bruk – Tidligere Kap. 9

7 ettersyn og vedlikehold – Tidligere Kap. 10 og Kap.11

8 transport og lagring – Tidligere Kap. 4, kap. 5. og kap. 6.

9 produsent og produktinformasjon – Tidligere Kapittel 1 

10 Revisjonshistorikk – Tidligere første del i håndbok 

11 Referanseliste – Oppdatert i sin helhet 

12 Vedlegg – Lagt inn som separate filer. Tauring er nå navngitt som AQ Ring
22Endret kap. 2.2.1.1 og kap. 2.2.1.2 med begrensning i tillatt sideveisbelastning anker.
Endret kap.4.4.4 justert tekst vedrørende dybde på boring av fjellbolter.
Endret vedlegg 7. Sporbarhetsopplysninger med informasjon om merking ankerstokk og merking bøyer.
Endret vedlegg 8. AQ Ring med endring i merking av AQ Ring samt presisering om løft i løkkene til AQ Ring.

11 Referanseliste

Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK23)(FOR 2022-08-22-1484)

NS 9415:2021 – «Flytende akvakulturanlegg, Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk»

Risikoanalyse fortøyning, ScaleAQ AS (Lagret server T:/AC/Fortøyning/Risikoanalyse fortøyning)

12 Vedlegg