Brukerhåndbøker

Vendbar notkrok

Symbolforklaringer

Viktig informasjon er merket med følgende symboler:

1 Sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkter knyttet til rømningssikring

1.1 Generelle definisjoner

AkvakulturanleggInstallasjon for akvakultur av fisk.
BassengmålFlyterens indre omkrets.
Dimensjonerende brukstidDen forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det er nødvendig med omfattende reparasjon.
DriftOppdrett av fisk på lokalitet, innbefattet alle operasjoner som utføres på lokalitet mens oppdrett av fisk foregår, og som har relevans for rømming.
EkstrautstyrUtstyr som ikke er hovedkomponent.
EttersynSystematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyrt tilfredsstiller de kravene som er satt.
Flyterkonstruksjon med hovedfunksjon å gi oppdrift og/eller stivhet til innhegning/notpose.
ForankringssystemSystem med liner og bunnfester med hovedfunksjon å holde akvakulturanlegget eller flåten i posisjon.
HanefotForankringsline fra forankringssystem til flyter.
HovedkomponentHovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg består av, notpose, flytekrage, flåte og fortøyning.
InnhegningNotpose eller annet system av lastbærende deler som danner en barriere mellom
oppdrettsvolumet i en produksjonsenhet og omkringliggende vannvolum.
KlammerKomponent på flyter som holder PE-rør sammen.
Lodd Vekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut.

Senterlodd er montert under senter, bunn.
MerdFlytekrage med fastmontert notpose.
NS9415:2021Standard som setter funksjonskrav til flytende akvakulturanlegg og er grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndigheter, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og eier av akvakulturanlegg.
NYTEK23-ForskriftenForskrift som skal bidra til å forebygge rømning av fisk fra flytende akvakulturanlegg.
OmkretsLengde innside av indre flyterør.
ProduktsertifikatDokument som bekrefter at notposen er produsert i samsvar med krav i NYTEK23 og NS9415:2021
UtspilingssystemLodd, bunnring eller tilsvarende som skal bidra til å holde notposens tredimensjonale form.
Tabell 1.1: Generelle definisjoner.

1.2 Innledning

Den vendbare notkroken fra ScaleAQ har fordelen med at den kan felles inn når den ikke er i bruk for opplining av not. Dette reduserer sjansen for gnagslitasje på not ved ulike arbeidsoperasjoner.

2. Samvirke med andre komponenter

Platen som den vendbare notkroken er festet i har monteringshull som er tilpasset et bestemt sted på stålklammeret i god arbeidshøyde for opplining av not.

3. Montering av enheten

Sammen med notkroken følger det med monteringsplate, to bolter, to muttere og fire skiver som brukes ved montering på stålklammeret fra ScaleAQ.

Figur 3.1: Utstyret som følger med notkroken for montasje.
Figur 3.2: Ferdig montert notkrokplate på stålklammer med krok i driftsposisjon på bildet til venstre og i innfelt posisjon på bildet til høyre.

4. Installasjon på lokaliteten

Notkroken installeres enkelt på stålklammeret ved hjelp av medfølgende monteringsutstyr.

5. Bruk

Notkroken skal være i innfelt posisjon (kroken vender mot gangbanen) når det ikke skal foregå en operasjon hvor kroken på klammeret skal benyttes. Den felles ut ved behov for kroken ved opplining/installasjon av not.

6. Ettersyn og vedlikehold

Det anbefales en månedlig visuell sjekk av at det ikke er noen løse muttere som fester notkrokplaten til stålklammeret.

7. Transport og lagring

Ved installasjon på lokalitet kommer krok, plate og festeteknikk i separate poser. Fraktes som strykkgods/europall.

8. Produsent og produktidentifikasjon

Ingen merking.

9. Revisjonshistorikk

RevisjonEndringerDato
1Brukerhåndboken er laget for å svare til nye krav i NS 9415: 2021.26.04.2024
Tabell 9.1: Revisjonshistorikk.