Brukerhåndbøker

Skapholder Universal

1 Innledning

ScaleAQ leverer holdere for skap / kabinett, tilpasset vår holder for ekstrautstyr på flytekrager.

2 HMS

Skapholderen skal være forsvarlig festet med bolter.

3 Beskrivelse

Skapholderen består av en ståldel som tres ned i ekstrautstyrsholderen på flytekragen. Holderen er laget slik at et kabinett kan festes med bolter til holderens bakplate. Dette gjøres i henhold til skapleverandørens anvisning.

4 Klargjøring og Montering

Før montering skal alt nødvendig festemateriell være tilgjengelig. Holderen settes på plass og festes med bolter.

5 Bruk

Ha jevnlig oppsyn med utstyret slik at det fungerer slik som det er tiltenkt.

6 Vedlikehold

Ingen spesielle hensyn å ta.

7 Nedrigging og lagring

Holderen demonteres fra flytekragen, rengjøres og lagres på egnet sted.

8 Resirkulering, Gjenvinning og avfallshåndtering

Holderen leveres til godkjent mottak for metall.