Brukerhåndbok

Notlodd/Senterlodd

Rev. nr. 1

Symbolforklaringer

Viktig informasjon er merket med følgende symboler:

1. Sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkter knyttet til rømningssikring

1.1 Generelle Definisjoner

AkvakulturanleggInstallasjon for akvakultur av fisk.
BassengmålFlyterens indre omkrets.
Dimensjonerende brukstidDen forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det er nødvendig med omfattende reparasjon.
DriftOppdrett av fisk på lokalitet, innbefattet alle operasjoner som utføres på lokalitet mens oppdrett av fisk foregår, og som har relevans for rømming.
EkstrautstyrUtstyr som ikke er hovedkomponent.
EttersynSystematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyrt tilfredsstiller de kravene som er satt.
Flyterkonstruksjon med hovedfunksjon å gi oppdrift og/eller stivhet til innhegning/notpose.
ForankringssystemSystem med liner og bunnfester med hovedfunksjon å holde akvakulturanlegget eller flåten i posisjon.
HanefotForankringsline fra forankringssystem til flyter.
HovedkomponentHovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg består av, notpose, flytekrage, flåte og fortøyning.
InnhegningNotpose eller annet system av lastbærende deler som danner en barriere mellom
oppdrettsvolumet i en produksjonsenhet og omkringliggende vannvolum.
KlammerKomponent på flyter som holder PE-rør sammen.
LoddVekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut.

Senterlodd er montert under senter, bunn.
MerdFlytekrage med fastmontert notpose.
NS9415:2021Standard som setter funksjonskrav til flytende akvakulturanlegg og er grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndigheter, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og eier av akvakulturanlegg.
NYTEK23-ForskriftenForskrift som skal bidra til å forebygge rømning av fisk fra flytende akvakulturanlegg.
OmkretsLengde innside av indre flyterør.
ProduktsertifikatDokument som bekrefter at notposen er produsert i samsvar med krav i NYTEK23 og NS9425:2021
UtspilingssystemLodd, bunnring eller tilsvarende som skal bidra til å holde notposens tredimensjonale form.
  
Tabell 1: Generelle Definisjoner

 

1.2 Innledning

ScaleAQ leverer notlodd, også kalt senterlodd for nedlodding av notbunn. Dette er laget av støpejern. Disse leveres i flere størrelser, de mest vanlige er 500, 750 og 1000kg.

Figur 1: Notlodd i flere størrelser

 

2. Samvirke med andre komponenter

Notloddet sørger for at notbunnen står stabilt. I tillegg kan loddet være en del av dødfisksystemet der det brukes gjennomgående håvtau.

Loddet henger i et tau som er forbundet med senterpunkt (gyro) i notbunnen. Tauet kan være festet direkte i gyroen eller være tredd gjennom senterhullet i gyroen og da gå opp til håndlisten på innsiden av nota.

Figur 2: Notlodd i posisjon under nota.

3. Montering av enheten

Når nota er ferdig montert, festes loddet til et eget tau som er beregnet for dette. Tauet går fra flytekragen og ned til gyroen i notbunnen.

Ved bruk av liftup-system eller dødfiskhåv med dragersystem, vil loddet henge direkte i gyroen.

Ved bruk av dødfiskhåv med gjennomgående håvtau vil tauet gå gjennom gyroen og opp i være festet til dødfiskhåven.

Vi anbefaler å bruke 40mm tau eller tilsvarende. Vi vil vise til brukernes interne rutiner på sikker innfesting.

Loddet kan henge så tett opp mot gyroen som mulig men ikke så langt ned at det kan komme i kontakt med havbunnen.

4. Bruk

Løfting og låring av notloddet må skje på en slik måte at det ikke kommer i kontakt med notposen eller påfører notposen gnag.

Opphalertau skal bruke for å låre og løfte notloddet.

Notloddet skal henge i nota (gyro) og ikke i opphalertauet.

6. Ettersyn og vedlikehold

Se etter gnag og slitasje, bytt ut komponenter som kan utgjøre en risiko.

7. Transport og lagring

Notlodd skal sikres ved transport, innendørs lagring er en fordel.

8. Produsent og produktidentifikasjon

Produktet er designet av ScaleAQ, produsert etter våre spesifikasjoner, merket med vekt og batchnummer.

9. Revisjonshistorikk

RevisjonEndringerDato
1Brukerhåndboken er laget for å svare til nye krav i NS 9415: 202110.11.2023