Brukerhåndbøker

Notkrokbeskytter

Symbolforklaringer

Viktig informasjon er merket med følgende symboler:

1 Sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkter knyttet til rømningssikring

1.1 Generelle definisjoner

AkvakulturanleggInstallasjon for akvakultur av fisk.
BassengmålFlyterens indre omkrets.
Dimensjonerende brukstidDen forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det er nødvendig med omfattende reparasjon.
DriftOppdrett av fisk på lokalitet, innbefattet alle operasjoner som utføres på lokalitet mens oppdrett av fisk foregår, og som har relevans for rømming.
EkstrautstyrUtstyr som ikke er hovedkomponent.
EttersynSystematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyrt tilfredsstiller de kravene som er satt.
Flyterkonstruksjon med hovedfunksjon å gi oppdrift og/eller stivhet til innhegning/notpose.
ForankringssystemSystem med liner og bunnfester med hovedfunksjon å holde akvakulturanlegget eller flåten i posisjon.
HanefotForankringsline fra forankringssystem til flyter.
HovedkomponentHovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg består av, notpose, flytekrage, flåte og fortøyning.
InnhegningNotpose eller annet system av lastbærende deler som danner en barriere mellom
oppdrettsvolumet i en produksjonsenhet og omkringliggende vannvolum.
KlammerKomponent på flyter som holder PE-rør sammen.
Lodd Vekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut.

Senterlodd er montert under senter, bunn.
MerdFlytekrage med fastmontert notpose.
NS9415:2021Standard som setter funksjonskrav til flytende akvakulturanlegg og er grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndigheter, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og eier av akvakulturanlegg.
NYTEK23-ForskriftenForskrift som skal bidra til å forebygge rømning av fisk fra flytende akvakulturanlegg.
OmkretsLengde innside av indre flyterør.
ProduktsertifikatDokument som bekrefter at notposen er produsert i samsvar med krav i NYTEK23 og NS9415:2021
UtspilingssystemLodd, bunnring eller tilsvarende som skal bidra til å holde notposens tredimensjonale form.
Tabell 1.1: Generelle definisjoner.

1.2 Innledning

Notkrokbeskytter er et ekstrautstyr som er sterkt anbefalt å benytte over utsatte kroker ved installasjon eller fjerning av not om det ikke installeres vendbar notkrok. Beskytteren er et avtagbart deksel foran den faste notkroken og blir festet på de klammerne der det er fare for at notkroken kan skade noten under arbeidsoperasjonen. Beskytteren hindrer også potensiell klemskade.

2. Samvirke med andre komponenter

Toppen av notkrokbeskytteren har en form som passer til å kunne enkelt trykke beskytteren ned på håndlistene. Det finnes to ulike størrelser som passer til håndlister på hhv. 140 mm og 160 mm. Utformingen nederst på beskytteren gjør at den er tilpasset stålklammer.

3. Montering av enheten

Notkrokbeskytteren tres rundt håndlisten med deksel som kommer foran kroken og rundt klammeret.

Figur 3.1: Notkrokbeskytter tredd rundt håndlist med deksel som beskytter not fra å komme i kontakt med den faste notkroken.
Figur 3.2: Notkrokbeskytter sett fra baksiden.

4. Installasjon på lokaliteten

Notkrokbeskytteren er ikke en fast installasjon. Den trykkes ned på håndlisten over de stålklamrene det er behov for den ved ulike arbeidsoperasjoner.

5. Bruk

Ved behov tas notkrokbeskytter med fra servicebåt og festes over de notkrokene som potensielt kan skade not ved arbeidsoperasjon.

6. Ettersyn og vedlikehold

Ved bruk av notkrokbeskytteren, sjekk at den ikke har fått noen brudd som går ut over monteringskvaliteten når den tres rundt håndlisten og stålklammeret. Denne skal sitte godt fast. Sjekk også at det ikke har oppstått skarpe kanter ifm. skade på beskytteren som potensielt kan påføre gnag mot not.

7. Transport og lagring

Ved installasjon på lokalitet kommer notkrokbeskytteren som én enhet som stykkgods. Oppbevares i servicebåt.

8. Produsent og produktidentifikasjon

Ingen merking.

9. Revisjonshistorikk

RevisjonEndringerDato
1Brukerhåndboken er laget for å svare til nye krav i NS 9415: 2021.26.04.2024
Tabell 9.1: Revisjonshistorikk.