Brukerhåndbok

Multivinsj 

Rev. dato: 19.1.2023

1 Introduksjon

Denne brukerhåndboken beskriver hvilke sikkerhetshensyn man må ta ved bruk av Orbit-6002SS Multivinsj, hvordan vinsjen og tilhørende utstyr skal monteres, vedlikeholdes, lagres og avfallshåndteres.

Ta vare på denne brukerhåndboken så lenge utstyret er i bruk eller skal brukes.

Takk for at du valgte ScaleAQ som leverandør. Ta kontakt om du har spørsmål til produktet eller om brukerhåndboken har noen mangler.

post@scaleaq.no

Service: +47 488 52 888

Support: +47 488 52 488

2 Sikkerhet

ScaleAQ anbefaler at alle som skal bruke, vedlikeholde og som arbeider i samme område som produktet er montert eller brukt, leser denne brukerhåndboken, spesielt sikkerhetskapitlet.

Denne anbefalingen baseres på de ansattes sikkerhet, at produktet skal kunne brukes gjennom hele levetiden og redusere fare for rømming.

Vedlikeholdsrutinene må følges slik det står beskrevet i denne brukerhåndboken for å unngå unødvendig skade på produktet.

2.1 Symboler

En forklaring til symbolene som er brukt i denne brukerhåndboken ser du under:

Se side/kapittel eller vedlegg for mer informasjon

Vis forsiktighet – fare for å skade utstyr og mild personskade

Advarsel – kan føre til personskader

Kun autorisert/instruert personell

2.2 Personlig sikkerhet

Kun autorisert/instruert personell har lov til å gjøre elektrisk arbeid (service/vedlikehold) på utstyret.

Aldri åpne vinsjlokket mens strømmen er tilkoblet – dette kan føre til personskade og skade på utstyret.

Bruk verneutstyr i henhold til lokasjonens krav.

2.3 Sikkerhet for produkt og tilhørende utstyr

Behandle utstyret som beskrevet i denne brukerhåndboken. Komponentene som er beskrevet under er kritiske komponenter. Man kan skade produktet eller annet utstyr om man ikke følger instruksjonene.

2.3.1 Tauverk

Under installering av vinsj må en påse at tauverket er plassert og installert etter gjeldende instruks i denne håndboken. Dette for å unngå skade/komplikasjoner under bruk av vinsj.

2.3.2 Multivinsj

Vinsjen må aldri åpnes mens strømmen er tilkoblet da dette kan skade vinsj og kretskort, og kan føre til personskade. Kontakten til PSU smøres inn med Molykote 111 før tilkobling.

2.4 Desinfisering

Alt utstyr som flyttes til en annen lokasjon må desinfiseres.

2.5 Levering

Alt utstyr som leveres må sjekkes i forhold til ordren. Kontakt ScaleAQ umiddelbart ved eventuelle feil.

3 Beskrivelse

Multivinsjen er utviklet for en enkel og brukervennlig måte å styre plasseringen av undervannskamera på i merd. Man kan operere vinsjen manuelt fra på merdkanten, via en styrepult eller fra kameraprogramvaren (Vision). Vinsjen kobles til PSU med kabelen som er montert fast i vinsjen.

Multivinsjen monteres på håndrekka på ScaleAQs egen brakett eller på brakett fra merdleverandør. Vinsjen styrer kameraet vertikalt og horisontalt i merden og har en innebygget funksjon som forhindrer at tauet kjøres ut uten strekk.

Vinsjen blir levert med et 3 mm nylontau på spole og vinsjkabel for oppkobling til PSU. ScaleAQ kan også levere egnet tau til tausystemet vertikalt oppheng hvis ønskelig.

3.1 Vinsj

Spesifikasjoner

Tabell 1 Spesifikasjoner Multivinsj

MaterialeRustfritt stål, POM og aluminium
Vekt11 kg
Driftsspenning50 VDC nominell
Spenningstoleranse-25% / +50% (37,5 VDC / 75 VDC)
Temperaturområde-20°C – +50°C
KapslingsgradIP66
Fastmontert kabel5 m
Dimensjoner (BxHxD)562 x 255 x 195,45 mm
Varenummer100069

3.2 Tauverk

3.2.1 Montert nylontau for vinsj

Vinsjen blir levert med kryssflettet nylon PA 3 mm tau på spole. Dette tauet brukes til å feste undervannskamera til vinsjen, trinse og vinsjtauet som går på tvers i merd.

Spesifikasjoner

Tabell 2 Spesifikasjoner kryssflettet nylontau

Dimensjon3 mm
Flyter i vannNei
Vekt [kg/m]0,024
Min. bruddlast160 kgF
Styrke i tørr/våt tilstand180 kgF / 160 kgF
FargeHvit
Varenummer403620

3.2.2 Anbefalt vinsjtau for bruk med undervannskamera

ScaleAQ anbefaler å bruke tauet Magistr 12 mm 24-Flettet PP Multitauverk for et sikkert oppheng av undervannskamera på tvers i merden. Spesifikasjoner for tauet er vist under.

Spesifikasjoner

Tabell 3 Spesifikasjoner vinsjtau

Dimensjon12 mm 24-Flettet PP Multitauverk
Flyter i vannJa
Vekt [kg/m]Ca. 0,71
Min. bruddlast2100 kgF
Styrke i våt tilstand2100 kgF
FargeHvit/blå

ScaleAQ kan tilby forskjellige lengder, alt etter behov på lokasjon og størrelse på merd.

3.2.3 Tau for sekundærsikring

ScaleAQ anbefaler å bruke Marina Maxi 6 mm eller lignende tau som sekundærsikring for vinsjen.

Spesifikasjoner

Tabell 4 Tau for sekundærsikring

Dimensjon6 mm
Flyter i vannJa
Vekt [kg/m]0,025
Min. bruddlast800 kgF
Styrke i våt tilstand800 kgF
FargeGult med blått markørgarn

3.3 ScaleAQ festebrakett

ScaleAQ leverer et kombifeste hvor vinsj og mast enkelt kan monteres på merdkanten. Det leveres med klemmer og to forskjellige størrelser på nedre bøyle, noe som gjør at det kan tilpasses de aller fleste merdstørrelser på en enkelt måte. Nedenfor er også den eldre typen uten klemme illustrert.

Se brukerhåndbok for Festebrakett for monteringsanvisning av disse.

3.3.1 Eldre Orbit festebrakett

Denne festebraketten har blitt levert med en låsebolt på den nedre bøylen som gjør at den holder seg på plass rundt støtterekka.

Spesifikasjoner

Tabell 5 Spesifikasjoner eldre festebrakett

MaterialeAluminium og rustfritt stål
Vekt7,82 kg
Dimensjoner (BxHxD)315 x 502 x 553 mm (liten nedre bøyle)
315 x 502 x 593 mm (stor nedre bøyle)

3.3.2 Orbit festebrakett med klemme

Orbit Festebrakett med klemme er enkelt å montere på merdkanten nesten uansett størrelse. Ved hjelp av klemmen på den nedre bøylen er den enkel å stramme/løsne for å få godt og stabilt feste til vinsj og eventuell mast på lokasjon.

Spesifikasjoner

Tabell 6 Orbit festebrakett

MaterialeAluminium og rustfritt stål
Vekt7,74 kg
Dimensjoner (BxHxD)315 x 502 x 553 mm (liten nedre bøyle)
315 x 502 x 593 mm (stor nedre bøyle)
Varenummer442778

3.4 Brakett Merdleverandør

ScaleAQ har utviklet en vinsjbrakett tilpasset festebrakett levert av merdleverandør.

Spesifikasjoner

Tabell 7 Brakett tilpasset feste fra merdleverandør

MaterialeAluminium
Vekt0,60 kg
Dimensjoner (BxHxD)230 x 98 x 10 mm
SylinderØ40 mm
Varenummer447425

4 Klargjøring og montering

En tekniker fra ScaleAQ kan, dersom ønskelig, være med å sette opp utstyret første gang, for å sikre at utstyret blir montert riktig.

Festebrakett (enten fra merdleverandør eller ScaleAQ) må være fastmontert på merdkanten før vinsjen kan monteres.

4.1 Klargjøring

Gjennomfør en visuell inspeksjon av utstyret før det monteres. Se til at vinsj og tau ikke er skadet, at kabelen er hel og at braketten er klar til montering av vinsj.

Kontakt ScaleAQ om noen komponenter behøver service eller nye deler må bestilles.

4.2 Montering/installering

Vis forsiktighet når vinsjen løftes på plass på festebraketten.

Forsikre deg om at utstyret er festet på en sikker på måte før du tar det i bruk.

Ved gjenoppkobling av utstyr (ny generasjon) er det viktig å påse at installasjonen og utstyret er i henhold til spesifikasjoner gitt av ScaleAQ. Bruken vil ikke forårsake noen form for forurensing av fisk.

4.2.1 Vinsj

Vinsjen leveres med tau i spole og vinsjbolt festet på vinsj, mens styrebøyle må monteres på vinsjen på lokasjon. Dette gjøres ved å plassere styrebøyle i sine respektive hullfester på vinsj, for så å feste den med medfølgende muttere og skruer. Stram mutterne på undersiden etter at skruene på siden i hullfestet er festet.

Deretter demonteres vinsjbolten fra selve vinsjen.

Bilde 1 Plassering av styrebøyle i feste på vinsj

Påse at styrebøylen er bøyd i tilstrekkelig vinkel for å redusere friksjon til/på det hvite nylon kameratauet.

Påfør Molykote 44 eller Molykote 111 på kontaktflaten på vinsjkabelen for å forhindre fuktinntrengning.

Ikke koble 230 V til PSU før alt annet er tilkoblet.
Ikke åpne lokket til vinsjen mens strømmen er tilkoblet.

4.2.1.1 Montering av vinsj på ScaleAQs festebrakett
4.2.1.2 Montering av vinsj på festebrakett fra merdleverandør

Påse at festebraketten fra merdleverandør står fast i merd før vinsjen monteres.

Braketten fra ScaleAQ festes til Aqualinebraketten med 4x M10 bolter og medfølgende muttere og skiver som vist i illustrasjonen over.

Tre så vinsjen på festebraketten.
4.2.1.3 Tau og strekkavlaster

Strekkavlasteren består av ett 25 kg kulelodd, tau og diverse blokker. Hensikten er å holde vinsjtauet stramt selv om ringen blir deformert som følge av vind, strøm eller andre faktorer.

Vind vinsjtauet opp før det trekkes rundt merden.
Alle hvite og blå linjer i tauet må være parallelle i hele tauet for å unngå knuter/vridninger på tauet.

 • Sett ene enden av vinsjtauet fast i håndrekken og vind tauet ut, enten liggende i sjøen eller mellom flyteringen.
 • Tre den andre enden av tauet i blokka som henger i strekkavlasteren. Knytt den deretter fast i håndrekken.
 • Gå rundt merden med strekkavlasteren. Tauet skal legge seg fint ut i merden.

Legg vinsjtauet mellom tau for spreder, fuglenett, osv., og over tauet for dødfiskhåndteringssystemet, lys, osv.

 • Gå så langt med strekkavlasteren slik at vinsjtauet blir liggende der fôret lander i merden, gjerne sentrert i merden for at det skal være mulig å senke kamera helt ned til dødfiskhåndteringssystemet.
 • Fest strekkavlasteren i håndrekken via trinsen.
 • Fest loddet på enden av strekkavlasteren og senk det i sjøen. ScaleAQ anbefaler å feste et sikkerhetstau på loddet.
 • Tre vinsjtauet på vinsjen.
 • Kutt tauet til riktig lengde – lengden er avhengig av merdstørrelsen.
 • Knytt den lille blokken for vinsjtauet på tauet.
 • Tre kameratauet gjennom styrestangen/bøylen på vinsjen og gjennom blokken (som du har montert i vinsjtauet).
4.2.1.4 Sekundærsikring

Vinsjen sekundærsikres ved å feste et tau mellom to rustfrie M8 øyebolter som blir festet med vibrasjonssikre muttere. En øyebolt er festet på undersiden av vinsjen og en som er montert på festebrakett fra merdleverandør.

ScaleAQ anbefaler å bruke Marina Maxi 6mm eller lignede med dobbelt halvstikk med et stikk som lås i hver øyebolt.

Bilde 2 Sekundærsikring vinsj
Bilde 3 Dobbelt halvstikk

5 Bruk

Hovedsakelig styres vinsjen via kameraprogramvaren (Vision) dersom programvaren er installert på en PC. Alternativt kan vinsjen styres fra en styrepult inne på flåten eller landbase. Det er også mulig å styre vinsjen manuelt via de tre knappene på selve vinsjboksen.

Knappene er merket «up», «down», «sideways»:

 1. Holde inne «Up» for å flytte kameraet oppover
 2. Hold inne «Down» for å flytte kameraet nedover
 3. Hold inne «Sideways» + «up» for å flytte kameraet mot vinsjen
 4. Hold inne «Sideways» + «down» for å flytte kameraet fra vinsjen

Eldre vinsjer har kun to knapper, hvor én hever/senker vinsjen og begge knappene må brukes for å flytte kamera mot/fra vinsjen.

Se brukerhåndboken til kameraprogramvaren for komplett beskrivelse av navigering og konfigurasjoner med kamera.

6 Vedlikehold og service

6.1 Vedlikehold

Tabellen under viser vedlikeholdsintervallene for Multivinsj og tilhørende utstyr.

Tabell 8 Vedlikeholdsintervall

 DagligUkentligMånedligEtter hvert usettVed nedrigging
VinsjSjekk etter ising på alle komponenter i vinterhalvåret. Fjern all is som eventuelt finnes på komponenteneSendes til service hos ScaleAQVask ren for groe og salt og sørg for at den er tørr. Gjelder alle komponenter
KablerTørk rundt kabler for å unngå at blåskjell etc. fester seg mellom platen og taukabler.
KablingSjekk for gnag/klem på kabling.
TauSjekk knuter på sekundærsikringen på vinsjVisuell inspeksjon for skade og groe
SkruerSjekk at alle skruer for lokk er skrudd fast og er på plassSjekk at skruer og bolter er på plass og henger fast i kombifeste / festebrakett
FestebrakettKontroller innfestningen til merd; sjekk at bolter og oppheng sitter fast

Brukerhåndbok

Forventet levetid (minimum år): 5 år – forutsetter at anbefalte vedlikeholdsinstrukser og serviceintervaller er fulgt.

6.2 Service

Utstyr som er ødelagt eller skal på service, skal sendes til ScaleAQ. Fyll ut returskjemaet som ligger på www.scaleaq.no under Services / Tjenester og Returskjema.

ScaleAQ anbefaler å sende vinsjen inn til service etter hvert usett av fisk, eller oftere ved behov. Standard service for Multivinsj tas hos ScaleAQ og innebærer:

 • Bytte av pakning på brytere
 • Bytte av nylontau
 • Bytte av gummihetter 2x 12mm

7 Feilsøking

Kun autorisert/instruert personell har lov å åpne PSU og vinsj.

Koble fra strøm før vinsj og PSU åpnes.

Grunnleggende feilsøking er beskrevet i tabellen under. Du kan også gå til https://help.ScaleAQ.no for enkel feilsøking på kamerasystemet.

Tabell 9 Feilsøking

FeilMulig årsakUtbedring
Vinsjen går ikkeGroe på tauFjern groe
Vinsjen går ikkeVinsjtauet har satt seg fastLøs opp knuter, og tvinn ut revolvering/snurring i tau
Vinsjen går ikkeØdelagt vinsjkabelSjekk at kabelen er hel og fin, uten synlige merker/skader. Dersom kabelen er ødelagt, se etter korrigeringer på kontakter på kabel og i PSU.
Vinsjen går ikke ned/ut, kun inn/oppKameratauet er på utsiden av sikringsbøylenFør kameratauet til innsiden av sikringsbøylen
Vinsjen går ikkeØdelagt sikringSjekk sikringen på innsiden av PSU og bytt denne om den er ødelagt.
MERK: kun autorisert/instruert personell har lov til å åpne PSU.
Vinsjen går rykkete eller stopper før den når bunnFeilplassert bunnstoppbryterLøft bøylestopperen1 opp og ned til stoppskruen. Ca. 5 mm fra bunnposisjonen skal det høres et
«klikk» fra bryteren inni vinsjen. Dersom bøylen må løftes 1 cm eller mer, er bunnstoppbryteren feilplassert.
Vinsjen går rykkete eller stopper før den når bunnFeil på motorvernet på krets-kortetMotorvernet slår til når det blir for stor belastning på motoren, og vinsjen skal koble ut motor når kamera har blitt løftet ca. 1m over vannflaten. Dette er for å hindre at motoren sliter tauverk eller brenner ut. Det anbefales med service på vinsj dersom motor ikke klarer å løfte kamera i vannet.

8 Nedrigging og lagring

Koble fra strømforsyningen før demontering

ScaleAQ anbefaler at utstyret lagres innendørs. Dette gjelder alle komponenter.

8.1 Vinsj, kabel og tau

Alltid følg vedlikeholdstabellen på side 19 ved nedrigging, montering og under utsett.

Tabell 10 Nedrigging og lagring

Nedrigging og lagring: Vinsj

1Koble vinsjkabel fra PSU og koble til beskyttelseshetten til PSU- og vinsjkontakt.
2Koble fra sekundærsikring til vinsj. Løs opp knuten.
3Fjern låsesplint fra vinsjbolten og dra bolten varsomt ut av festebraketten.
4Fjern selve vinsjen fra festebraketten. Pass på at skiven som ligger mellom festebrakett og vinsj ikke faller av da denne er løs under montering og demontering.
5Samle sammen løse deler (skive, bolt) slik at de ikke forsvinner, eventuelt monter de på vinsjen igjen etter rengjøring.
6Spyl aluminiumsflater med rent vann. Vask vinsjen ren for salt.
7Sjekk alle kontakter. Sett inn kontaktflater/gjenger med silikonfett for å unngå eiring.
8Vinsjen må lagres innendørs for å unngå at fukt trekker inn i kontakter og lokk, når den ikke henger i tiltenkt posisjon.

Nedrigging og lagring: Tauverk og kabler

9Spyl, rens og tørk kabler for å fjerne alle saltrester. Sett inn kontaktflater/gjenger med silikonfett for å unngå eiring.
10Sjekk for slitasjepunkter, bytt om nødvendig.
11Kveil kabelen sammen i rull for lagring.
12Rens tauverket for groe og spyl det i rent vann. Sjekk for slitasjepunkter og bestill nytt om nødvendig.
13Kabler og tau skal lagres innendørs.
14Send vinsjen til ScaleAQ dersom det er tid for service (se vedlikeholdstabell på side 17).

9 Avfallshåndtering

Hvordan de ulike komponentene skal avfallshåndteres er beskrevet under.

Vinsjstøtte, vinsjboks, lokk, låseplate

Kretskort og kabler

Skruer, muttere, motor, styrebøyle, bolt, skiver, kabelforskyvninger

Sikkerhetsstopper, taurulle, pakninger, motorfundament, tetninger, disk for mikrobryter