Brukerhåndbok

Merdskiltholder

1 Beskrivelse

ScaleAQ leverer Merdskiltholder. Denne er for en ryddig og profesjonell måte å merke merdene sine på. Merdskiltholderen er laget slik at den oppfyller kravene til størrelsen på skiltet.

2 HMS

2.1 Verneutstyr

Bruk personlig verneutstyr

2.2 Rømningsfare 

Innretningen må ikke komme i kontakt med nota eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning.

I tilfelle at innretningen likevel kommer i kontakt med nota eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning skal strakstiltak iverksettes. Notposen skal kontrolleres der innretningen har vært i kontakt.

3 Montering

Merdskiltholderen klemmes fast til håndlista, og er beregnet til 140mm håndlisten.

Skiltet føres inn på siden av holderen og låses ved å slippe skiltet ned i bunnen av holderen.

Det er laget hull på baksiden av holderen slik at man får plassert begge hendene på skiltet og løftet det opp fra bunnen av holderen når skiltet skal skiftes.

4 Lagring

Etter lagring og før de tas i bruk må holdere være rengjorte og frie for skader.

5 Avfallshåndtering

Kan leveres til godkjent stasjon for gjenvinning.

6 Kontakter i ScaleAQ

Telefon sentralbord: 73 80 99 30

Hjemmeside: scaleaq.no

Mail: post@scaleaq.no