Brukerhåndbok

Leppefiskmerd 

1 Beskrivelse

ScaleAQ leverer Merder for leppefisk (rensefisk). De består av flytekrager og evt. bunnringer i Polyetylen (PE) samt not som er tilpasset disse.

Merdene kan ha forskjellig design alt etter kundeønske.

Festeanordning til not er tau-surringer rundt plastrørene.

Festeanordning til fortøyning er tau-surringer rundt flyterøret.

Figur 1: Flytekrage med ekstra oppdrift for fôrspreder.

2 HMS

2.1 Verneutstyr

Bruk personlig verneutstyr.

2.2 Rømningsfare

Leppefiskmerden må ikke utgjøre en fare for rømning.

I tilfelle at leppefiskmerden utgjør en kritisk fare for rømning skal strakstiltak iverksettes. Utstyret kontrolleres nøye før normal drift.

3 Montering

Leppefiskmerden fortøyes med tau til egnede og dedikerte fortøyningspunkt i anlegget. Det bør brukes knuter som ikke skjærer i plastrørene. Tauene festes i hvert «hjørne» av flytekragen.

Nota festes til flyterør og håndlist med tau rundt rørene. Det er tamper i bunntelne for innfesting i bunnring.

4 Demontering

Ingen spesielle hensyn

5 Lagring

Etter lagring og før utstyret tas i bruk må det være rengjort og fri for skader.

6 Avfallshåndtering

Kan leveres til godkjent stasjon for gjenvinning.

7 Ettersyn og vedlikehold

VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALLDAGLIGUKENTLIGMÅNEDLIG3. MÅNEDÅRLIG
SjekkpunktHvaHvordan
1InnfestingSjekk at innfesting er hel og ikke utsatt for gnag.
2FlytekrageSjekk at flytekragen er hel og ikke kan gjøre skade.
3NotSjekk at nota er hel og ikke er utsatt for gnag
4BunnringSjekk at bunnringen er hel og at innfesting er i orden
5Ekstrautstyr, som f.eks. fôrsprederSjekk at utstyret er festet

Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og satt seg inn i produktets brukerhåndbok.

Det skal gjennomføres minimum månedlig kontroll før og etter perioder med dårlig vær.

8 Vedlegg