Brukerhåndbok

Hurtigkobling for Not

Rev. nr. 1

1. Sammendrag med oversikt over komponenten

Symbolforklaringer

Viktig informasjon er merket med følgende symboler:

1 Sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkter knyttet til rømningssikring

1.1 Generelle Definisjoner

AkvakulturanleggInstallasjon for akvakultur av fisk.
BassengmålFlyterens indre omkrets.
Dimensjonerende brukstidDen forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det er nødvendig med omfattende reparasjon.
DriftOppdrett av fisk på lokalitet, innbefattet alle operasjoner som utføres på lokalitet mens oppdrett av fisk foregår, og som har relevans for rømming.
EkstrautstyrUtstyr som ikke er hovedkomponent.
EttersynSystematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyrt tilfredsstiller de kravene som er satt.
Flyterkonstruksjon med hovedfunksjon å gi oppdrift og/eller stivhet til innhegning/notpose.
ForankringssystemSystem med liner og bunnfester med hovedfunksjon å holde akvakulturanlegget eller flåten i posisjon.
HanefotForankringsline fra forankringssystem til flyter.
HovedkomponentHovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg består av, notpose, flytekrage, flåte og fortøyning.
InnhegningNotpose eller annet system av lastbærende deler som danner en barriere mellom
oppdrettsvolumet i en produksjonsenhet og omkringliggende vannvolum.
KlammerKomponent på flyter som holder PE-rør sammen.
Lodd Vekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut.

Senterlodd er montert under senter, bunn.
MerdFlytekrage med fastmontert notpose.
NS9415:2021Standard som setter funksjonskrav til flytende akvakulturanlegg og er grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndigheter, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og eier av akvakulturanlegg.
NYTEK23-ForskriftenForskrift som skal bidra til å forebygge rømning av fisk fra flytende akvakulturanlegg.
OmkretsLengde innside av indre flyterør.
ProduktsertifikatDokument som bekrefter at notposen er produsert i samsvar med krav i NYTEK23 og NS9425:2021
UtspilingssystemLodd, bunnring eller tilsvarende som skal bidra til å holde notposens tredimensjonale form.
Tabell 1: Generelle Definisjoner

1.2 Innledning

ScaleAQ leverer hurtigkoblinger for nøter, disse skal gjøre det enklere å feste inn nota til flytere med stålklammer. Det finnes to størrelser hurtigkoblinger for håndliststolper 80x60mm (FR400, FR450, FR500 og FR560) samt 100x80mm (FR630).

Bilde 1: Innfesting av notøre ved bruk av hurtigkobling og stropp/rundsling

2. Samvirke med andre komponenter

Hurtigkoblingen er to-delt og festes til stolperot på stålklammer. Det er anbefalt å bruke en egnet rundsling mellom notas feste-øre og hurtigkoblingen. Der også viktig at notas innfestingspunkt er tilpasset flyter.

3. Montering av enheten

Plassér den nedre delen av hurtigkoblingen rundt stolperota. Rundslingen henges over hurtigkoblingens tapp, hurtigkoblingens øverdel legges på topp og sikres med splint. Alle delene skal være sikret med snor slik at de ikke faller i sjøen.

4. Installasjon på lokaliteten

Se punkt 3. I tillegg må det sørges for at hurtigkoblingen ligger an mot stolpen og at eventuelt annet utstyr blir flyttet / fjernet. Dette kan være tau, klosser til fendere etc.

5. Bruk

Rundsling kan monteres på følgende måter:

Bilde 2 viser rundslingen smettet i notøret og lagt dobbelt rundt bolten på hurtigkoblingen. Metoden er den beste for å hindre gnag, særlig på lokaliteter med mye bevegelse.

Bilde 3 viser rundslingen smettet i notøret og lagt enkelt rundt bolten på hurtigkoblingen.

Bilde 4 viser rundslingen tredd gjennom notøret og endene lagt rundt bolten på hurtigkoblingen.

5.1 Bruddstyrke

MBL=7,7T (FR400, FR450, FR500 og FR560)

MBL=9,7T (FR630)

6. Ettersyn og vedlikehold

Pass på at sikringssplint er på plass. Hvis stropper er slitt må utskifting vurderes ihht. brukernes interne instrukser og krav.

7. Transport og lagring

Ingen krav til transport. Ved lagring skal de to delene lagres sammen for å sikre riktig kombinasjon av deler

8. Produsent og produktidentifikasjon

Bilde 5: Hurtigkobling uten nøkkelhull-løsning
Bilde 6: Uten nøkkelhull-løsning
Bilde 7: På hurtigkobling uten nøkkelhull-løsning SKAL kloss for innsidefender brukes for å holde hurtigkoblingen på plass.
Bilde 8: Hurtigkobling med nøkkelhull-løsning
Bilde 9: Nøkkelhull-løsning

9. Revisjonshistorikk

RevisjonEndringerDato
1Brukerhåndboken er laget for å svare til nye krav i NS 9415: 2021.12.04.2024