Brukerhåndbok

Holder for ekstrautstyr 

1 Beskrivelse

ScaleAQ leverer holder for ekstrautstyr for montering av ekstrautstyr.

Holder ekstrautstyr er designet for å passe ScaleAQ FrøyaRingen Flytekrager 400, 450 og 500.

Holderen er designet for å kunne brukes til trygg montering av ekstrautstyr for buk på flytekrage. Det anvendes egnet modul i forhold til den type ekstrautstyr som ønskes montert. Ta kontakt med ScaleAQ for beskrivelser av de modultyper som tilbys.

Figur 1: Holder ekstrautstyr.

2 HMS

3.1 Verneutstyr

Bruk personlig verneutstyr. 

3.2 Rømningsfare

Innretningen må ikke komme i kontakt med nota eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning.

I tilfelle at innretningen likevel kommer i kontakt med nota eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning skal strakstiltak iverksettes. Notposen skal kontrolleres der innretningen har vært i kontakt.

3 Montering

Holder ekstrautstyr festes til flytekragens klammerstolpe med medfølgende skruer, skiver, mutre og festebøyle. Evt. løs opphengskrok på stolpe demonteres og festes igjen med lengre medfølgende bolter.

Figur 2: Montering øvre del av holder ekstrautstyr med 2 stk. bolter M12, skiver og mutre.
Figur 3: Montering av festebøyle med skiver, mutre M10 ved nedre del av holder ekstrautstyr.
Figur 4: Innvendig mål holder for ekstrautstyr. Anbefalt dimensjoner for innstikksmoduler: 68 x 48 mm.
Figur 5: Utvendige mål holder for ekstrautstyr.

4 Kapasiteter

Se sertifikat for aktuelle flytekrage den skal monteres på, for tillatt moment i håndliststolpe.
Ved evt. sideveis belastning fra ekstrautstyret som ønskes brukt, skal ScaleAQ kontaktes for godkjenning før montering.

5 Lagring 

Etter lagring og før de tas i bruk må holdere være rengjort og fri for skader.

6 Avfallshåndtering 

Kan leveres til godkjent stasjon for gjenvinning.

7 Ettersyn og vedlikehold på holder for ekstrautstyr

VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALLDAGLIGUKENTLIGMÅNEDLIG3. MÅNEDÅRLIG
SjekkpunktHvaHvordan
1HolderSjekk for skader / sprekker
2InnfestingSjekk at alle bolter er på plass og skrudd til

Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og satt seg inn i produktets brukerhåndbok. 

Det skal gjennomføres minimum månedlig kontroll før og etter perioder med dårlig vær.

8 Vedlegg