Brukerhåndbøker

Fôrslange og fôrslangeholdere

1 Beskrivelse

ScaleAQ leverer plastslanger i Polyetylen (PE) til transport av fiskefôr. Slangene leveres på kveil fra rørdiameter 63mm til 110mm. Fôrslangene leveres i fargene sort eller transparent og med antistatiske egenskaper. Fôrslanger som ikke er antistatiske kan også leveres om ønskelig.

Det kan leveres kveiler opp til 600m lengde i Ø90mm dimensjon.
Fôrslangene leveres i enten SDR 13,6 eller SDR 17. Jo lavere SDR-klasse jo tykkere er veggen/godset i fôrslangen.

Oppgitte dimensjoner (Ø75, Ø90, Ø110 osv.) av fôrslangen er utvendig mål. Innvendige mål vil variere avhengig av SDR-klasse.

Fôrslangene som leveres som antistatiske slanger har sorte ledere i slangens lengderetning, som sikrer utleding av statisk oppbygning i slangen til ledende overflater, slik som sjø og jordede overflater av metall.

Figur 1: Antistatisk fôrslange

Symbolforklaringer

2 HMS

2.1 Verneutstyr

Bruk egnet verneutstyr som hansker og vernesko. 

Det er ikke nødvendig å bruke verneutstyr mot statisk strøm dersom fôrslangen er levert med antistatiske ledere. 

Dersom fôrslangen ikke er levert med dette skal det brukes jordet sag og sikkerhetshansker for strømarbeider.  

Ved kapping av fôrslanger anbefales bruk av rørkutter som passer til den aktuelle slangedimensjonen for et renest og rettest mulig avkapp.  

Ved bruk av skrumuffer ved skjøt av slanger anbefales bruk av verktøy (muffenøkkel) tilpasset slike muffer.

Ved bruk av El-muffer for skjøting av slanger skal brukerhåndbok for sveiseapparat følges.

3 Montering

3.1 Håndtering av fôrslange

Forslangekveiler skal løftes med løftestropper/skrev som har tilstrekkelig bredde/overflate til at de ikke bøyer inn forslangerørene pga. punktbelastninger. Eks. 2t løftestropper (flatstropp).

Slangen kveiles ut og kappes med god margin på lengde.

Ved utlegging av fôrslange skal det bestrebes å oppnå så rette slangestrekk, uten krappe svinger/bøyer, som mulig. Dette gjelder også ut fra fôringsanleggets velgere der hvor fôrslanger går ned fra flåte til havoverflate. Større svinger og bøyer i slangelengden vil redusere dens levetid og føre til større knusing av fôr og opphoping av forstøv inne i slangen.

Pass på at slangegaten ligger slik at den unngår kontakt med gjenstander som kan forårsake skader på fôrslangene, eksempelvis flytekrager, bøyer, strømflåter og lignende.

Slangen festes til velgerventil på fôringsanlegg. Ref. produsentens brukerhåndbok.

Slangen festes gjerne med ScaleAQs fôrslangeholder til flytekragen.

Fôrslangen kan evt. festes til flytekragens håndlist hvis man ikke ønsker gjennomføring i not. Den festes med tau eller lignende slik at den ikke kommer i konflikt med håndliststolpe. ScaleAQ anbefaler å bruke fôrslangeholdere til å feste fôrslangen til flytekragen.

3.2 Fôrslangeholdere

ScaleAQ leverer 2 typer fôrslangeholdere:

  • For montering på gangbanen
  • For montering på håndliststolpen

3.2.1 Fôrslangeholder på gangbane

ScaleAQ fôrslangeholder på gangbane festes til ScaleAQs flytekrager med 4 bolter til et av stålklamrene, se Figur 4. Fôrslangen legges i den halvmåneformede skålen og som fôring mellom holder og slange, kan evt. gummi eller f.eks. en kløyvd slangebit brukes.

Gjennomføring av slange gjennom nota / hoppenettet gjøres iht. notleverandørens brukerhåndbok.

Innfesting til fôrspreder gjøres også i henhold til fôrsprederleverandørens brukerhåndbok.

Figur 3: Fôrslange montert i ScaleAQ fôrslangeholder på gangbane.

3.2.2 Fôrslangeholder på håndliststolpe

ScaleAQ fôrslangeholder på håndliststolpen festes til ScaleAQs flytekrager med 2 stk. 12 mm bolter med muttere i hullene oppe på håndliststolpen, se fig. 7. Fôrslangen klemmes fast mellom 2 halvmåneformede skåler og som fôring mellom holder og slange, kan evt. gummi eller f.eks. en kløyvd slangebit brukes..

Evt. gjennomføring av slange gjennom nota / hoppenettet gjøres iht. notleverandørens brukerhåndbok.

Innfesting til fôrspreder gjøres også i henhold til fôrsprederleverandørens brukerhåndbok.

Figur 4: Fôrslange montert i ScaleAQ fôrslangeholder.
Figur 5: Fôrslangeholder montert på håndliststolpe.

4 Lagring

Slangene lagres som kveiler på land, sikres hvis de lagres stående. Påse korrekt løfteutstyr ved flytting av fôrslanger i forbindelse med lagring, slik beskrevet i kapittel 3.

5 Avfallshåndtering

Samtlige ScaleAQ fôrslanger er gjenvinnbare og kan leveres til egnet/godkjent mottak for slike produkter.

6 Ettersyn og vedlikehold

VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALLDAGLIGUKENTLIGMÅNEDLIG3. MÅNEDÅRLIG
SjekkpunktHvaHvordan
1FôrslangeholderSjekk at innfesting mot flytekrage er i orden.
2FôrslangeSjekk at flyter fritt og ikke kommer i klem og kan utsettes for knekking.

Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal være kvalifisert for oppgaven. Det skal gjennomføres minimum månedlig kontroll etter perioder med dårlig vær.