Brukerhåndbøker

Flyter til leppefiskskjul

1 Beskrivelse

ScaleAQ leverer flytere til leppefiskskjul i Polyetylen (PE) for å henge plastremser eller lignende for at leppefisken skal ha en plass «å gjemme seg».

Flyteren kan ha forskjellig utseende da våre kunder gjerne ønsker egen løsning. I hovedsak er flyteren laget av rør som er speilsveist sammen i segmenter, 6-kant og 8-kant.

Festeanordning til oppheng til flytekragen kan være påsveisede ører eller at man rett og slett bare knyter tau rundt røret.

Egne flytere for rognkjeks finnes også (rognkjekshus), i prinsippet fungerer de på samme måte men er mer egnet for rognkjeks. Her brukes ikke plaststrimler. Nederste del er fylt med loddvekt.

Figur 1: 6-kant flytere ferdig produsert.
Figur 2: Flyter påmontert plaststrimler.
Figur 3: Rognkjeksskjul.
Figur 4: Fortøyning av rognkjeksskjul.

2 forankringstau fra hver side av rognkjeksskjulet som knyttes inn på flytekrage. Løkker på det ene tauet som det andre tauet går gjennom for å holde fortøyningstauene samlet.
Min. 18mm tau.

Figur 5: Flytelement på rognkjeksskjul.

2 HMS

2.1 Verneutstyr

Bruk personlig verneutstyr. 

2.2 Rømningsfare

Flyteren må ikke komme i kontakt med nota eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning.

I tilfelle at flyteren likevel kommer i kontakt med nota eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning skal strakstiltak iverksettes. Notposen skal kontrolleres der flyteren har vært i kontakt.

3 Montering

Flyteren festes i et eget oppheng. I tilfellet det brukes tau, bør det brukes knuter som ikke skjærer i plastrørene. Normalt festes dette til flytekragens håndlist på to punkter “diagonalt”.

Rognkjekshus bør ha en sikker oppdrift, f.eks. en fender. Festes slik som vist på Figur 3: Rognkjeksskjul. Videre festes huset til flytekragen med tau. De kan festes begge veier i forhold til strømretning. Vi anbefaler at huset har en avstand til not på minst 3 meter.

4 Lagring

Etter lagring og før det tas i bruk må Flyteren være rengjort og fri for skader.

5 Avfallshåndering

Kan leveres til godkjent stasjon for gjenvinning.

6 Ettersyn og vedlikehold på narrerammer

VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALLDAGLIGUKENTLIGMÅNEDLIG3. MÅNEDÅRLIG
SjekkpunktHvaHvordan
1Innfesting/
fortøyning
Sjekk at innfesting er hel og ikke utsatt for gnag.
2FlyterSjekk at flyteren er hel og ikke kan gjøre skade på not.

Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og satt seg inn i produktets brukerhåndbok.

Det skal gjennomføres minimum månedlig kontroll før og etter perioder med dårlig vær.

7 Vedlegg