Brukerhåndbok

Fasttampholder 

1 Beskrivelse

ScaleAQ leverer holdere for fortøyningstamper laget av Polyetylen (PE) og glassfiber (GRP). Dette er for at man enkelt kan få tak i fortøyningstampene når man legger til med båt.

Fasttampholdere kan monteres på de fleste flytekrager.

Figur 1

2 HMS

2.1 Verneutstyr

Bruk personlig verneutstyr

3 Montering

  • Holderen for glassfiberstangen monteres på flytekragens håndliststolpe med medfølgende festeanordning.
  • Glassfiberstangen med krokfeste tres ned i holderen.
  • Se figur 1

4 Bruk

Se figur 1.

5 Lagring

Ingen spesielle krav til lagring. 

6 Avfallshåndtering

Kan leveres til godkjent stasjon for gjenvinning.

Figur 2

7 Ettersyn og vedlikehold

VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALLDAGLIGUKENTLIGMÅNEDLIG3. MÅNEDÅRLIG
SjekkpunktHvaHvordan
1FasttampholderSjekk at innfesting mot flytekrage er i orden.
2FasttampholderSjekk at fasttampholderen er uten skader.

Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og gjort seg kjent med produktet og forstått produktets brukerhåndbok.

Det skal gjennomføres minimum månedlig kontroll etter perioder med dårlig vær.

8 Kontakter i ScaleAQ

Telefon sentralbord: 73 80 99 30

Hjemmeside: sqaleaq.no

E-post: scaleaq@scaleaq.no