Brukerhåndbok

Dødfiskhåv 

1 Beskrivelse

Utformingen av håven kan variere uten at det har betydning for montering, bruk og vedlikehold.

 • Ulike typer notlin
 • Enkel/dobbel stålring
 • Forsterkninger bestående av tau i notlinet.

Denne brukerhåndboken er ment som en rettledning til våre kunder, for å unngå at dødfiskhåven blir brukt på en måte som kan skade notpose eller personell. Vi gir generelle råd om hvordan dødfiskhåven skal brukes.

2 HMS

2.1 Verneutstyr

Bruk personlig verneutstyr.

2.2 Forutsetninger og begrensninger i bruk av dødfiskhåv

Dødfiskhåven skal kun benyttes i nøter den er tilpasset for.

 • Maks. last 13 mm enkelring: 100 kg
 • Maks. last 13 mm dobbelring: 180 kg
 • Maks. last 20 mm enkelring: 300 kg
 • Maks. last 20 mm dobbelring: 450 kg.

3 Transport og lagring

3.1 Transport, mottak og lagring

Dødfiskhåven sendes i utgangspunktet sammen med notposer som skal leveres til den enkelte lokalitet.

3.2 Mottak av dødfiskhåv

Straks håven ankommer lokaliteten skal den kontrolleres for hull eller skader. Er håven skadet skal leverandør varsles.

3.3 Lagring

Selv om materialene er stabilisert mot UV-lys, må ikke håvene ligge lagret i sollys over lengre tid, da fibrene likevel blir svekket.

NB. Håvene kan ikke utsettes for maursyre, kaustisk soda eller andre kjemikalier som kan skade notlinet eller tauverket.

4 Bruk og montering

4.1 Lodd

 • Minimum 150 kg.
 • Lodd henger i tau under nota.
 • Være utformet slik at nota trekkes godt ned.
 • Tilpasset slik at når håven dras opp så bli ikke noten skadet.

4.2 Loddtau

 • 18 mm tau.
 • Går gjennom ringen i notspissen.
 • Lengden tilpasses notas dybde.
 • Når dødfiskhåven er oppdradd skal notspissen heves tilstrekkelig for god funksjon.
 • Loddtau festes i håven med knute via ring av rustfritt stål

4.3 Opphalertau

 • 18 mm tau.
 • Lengden tilpasses slik at notbunnen heves tilstrekkelig.
 • Er festet med tilstrekkelig slakke på håndlista når den ikke betjenes.

4.4 Opptak med nokkevinsj

Bruk:

 • Håven trekkes med nokkevinsj.
 • Låses på pullert ved fullført trekking.
 • Dødfisken tas deretter med håndhåv og legges i egnet kar/beholder.

4.5 Fjerning av dødfisk

Påse at:

 • Dødfiskhåven kommer helt ned til notas spiss.
 • Ikke hekter seg i nota når den heves opp.
 • Om håven er uren så må den rengjøres.
 • Ved unormal tung håv, stopp og undersøk årsaken til dette.

4.6 Viktig

 • Ha mange nok turn på nokke under trekking for å unngå glipp
 • Opphalertau legges utenfor båten under trekking
 • Ha kontroll på hvor personell og tau befinner seg under senkingen av håv.

5 Vedlikehold og avfallshåndtering

5.1 Ettersyn

Håven skal gjennomgå visuell inspeksjon før bruk. Dette for å sikre at den ikke kan skade noten på noen som helst måte.

Viktig områder er:

 • Stålringene (Se etter skarpe kanter, brudd som kan føre til skade på noten).
 • Notlinet (Er det hull eller andre skader som gjør at dødfisken ikke blir samlet sammen).
 • Tau (Se om det er skader eller slitasje på tauet).

5.2 Vedlikehold

Håven skal rengjøres med jevne mellomrom for å hindre groe på notlin og tau.

5.3 Avfallshåndtering

Ved skade på stålringene eller andre komponenter som kan lage rift eller hull i nota, skal dette utbedres øyeblikkelig. I tilfeller hvor dette ikke lar seg gjennomføre skal håven kasseres. Kan leveres til godkjent stasjon for gjenvinning. Utover dette gjelder brukerhåndbok for oppdrettsnøter.

6 Ettersyn og vedlikehold på dødfiskhåver

VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALLDAGLIGUKENTLIGMÅNEDLIG3. MÅNEDÅRLIG
SjekkpunktHvaHvordan
1StålringerSe etter skarpe kanter, brudd som kan føre til skade på noten
2NotlinEr det hull eller andre skader som gjør at dødfisken ikke blir samlet sammen
3TauSe om det er skader eller slitasje på tauet

Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og satt seg inn i produktets brukerhåndbok.

7 Vedlegg