Brukerhåndbok

Davitsystem for leppefiskskjul 

1 Beskrivelse

ScaleAQ leverer davitsystem for leppefiskskjul, tilpasset vår holder for ekstrautstyr. Dette brukes for tørking av skjul-paneler.

Figur 1: Davit for tørking av rensefiskskjul.

2 HMS

2.1 Verneutstyr

Bruk personlig verneutstyr.

2.2 Rømningsfare

Innretningen må ikke komme i kontakt med nota eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning.

I tilfelle at innretningen likevel kommer i kontakt med nota eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning skal strakstiltak iverksettes. Notposen skal kontrolleres der innretningen har vært i kontakt.

3 Montering

Davitene festes på flytekragens stålklammer ved bruk av holder ekstrautstyr.

Figur 2: Bildet viser riktig avstand mellom daviter for å unngå konflikt med fuglenettstenger.
Figur 2: Montering av holder ekstrautstyr og davit.

Holder ekstrautstyr festes til flytekragens klammerstolpe med medfølgende skruer. Opphengskrok på stolpe demonteres og festes igjen med lengre medfølgende bolter. Daviten monteres i holder ekstrautstyr.

Figur 3: Davit for tørking rensefiskskjul montert på merd og med sikringsline.
Figur 4: Davit påmontert taulås.

Taulås benyttes for hjelp til låsing av tauet ved tørking. Ved utløsing av taulås, dras tauet ut av taulåsen.

Figur 5: Ytterste daviter sikres med bardun ned mot nærmeste klammerstolpe.

Bardun skal gå i motsatt retning i forhold til lasten fra skjulpanelene.

4 Bruk

4.1 Tørking av rensefiskskjul

Tørking av skjulpaneler skjer ved at panelene løstes opp over havoverflaten tilstrekkelig til at det ikke kommer i kontakt og kan tørke.

For tørking av paneler brukes 3 stk. daviter, hvor de ytterste to davitene løfter og tørker panel-ender som er loddsatt (panelbunn) og den midterste daviten tørker panel-ender uten lodd (paneltopp).

Panelene løftes ved å dra i tau som går fra paneltopp- eller bunn, via davitene.

Når tilstrekkelig tørkehøyde er oppnådd kan tau låses av ved bruk av davitenes pullerter.

Begrensninger for bruk

4.2.1 Flytekrager

Det er ikke tillatt å montere Davitsystem på flytekrager med følgende flyterør:

  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm med omkrets større enn 120 m
  • 500 mm med omkrets større enn 160 m

4.2.2 Last

Det er ikke tillatt med last over 150kg i topp av Davit. Løftehøyde på skjulpaneler bør uansett begrenses til «nødvendig/tilstrekkelig» høyde til at tørking oppstår.

4.2.3 Værforbehold

Det er ikke tillatt å tørke skjulpaneler ved bruk av davit ved vind lik eller over 12 m/sek.

Det anbefales at tørking av skjulpaneler kun skjer i den perioden det er mannskap på anlegget. Tørking av skjul over natt anbefales ikke og forutsetter stor trygghet i værbildet for tørkeperiode uten bemannet lokalitet (vind lik eller over 12m/sek).

4.2.4 Montering av davit i nærheten av annet utstyr

Montering av davitsystem skal kun skje i området på flytekragen hvor det ikke befinner seg annet ekstrautstyr som er montert i tilknytning til flytekragens håndlist og/eller håndliststolpe. Dette gjelder også i form av tauverk festet til håndlist/håndliststolpe fra ekstrautstyr montert inne i merden.

5 Lagring

Etter lagring og før de tas i bruk må davitene være rengjort og fri for skader.

6 Avfallshåndtering

Kan leveres til godkjent stasjon for gjenvinning.

7 Ettersyn og vedlikehold på daviter

VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALLDAGLIGUKENTLIGMÅNEDLIG3. MÅNEDÅRLIG
SjekkpunktHvaHvordan
1InnfestingSjekk at innfesting er i orden.
2TrinserSjekk at trinser ikke er defekte og ikke kan utgjøre en fare for gnag på tau.
3TaulåsSjekk for slitasje
4BardunerSjekk for gnag og slitasje

Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og satt seg inn i produktets brukerhåndbok. 

Det skal gjennomføres minimum månedlig kontroll før og etter perioder med dårlig vær.

8 Vedlegg