Brukerhåndbøker

Daviter til tørking av skjulpaneler

1 Beskrivelse

ScaleAQ leverer davitsystem for leppefiskskjul, tilpasset vår holder for ekstrautstyr. Dette brukes for tørking av skjul-paneler.

Figur 1: Davit for tørking av rensefiskskjul.

2 HMS

2.1 Verneutstyr

Bruk personlig verneutstyr ved montering og under bruk. Påse at barduner er stramme slik at last på davit går igjennom disse og ned i naboklammer.

2.2 Rømningsfare

Innretningen må ikke komme i kontakt med nota eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning.

I tilfelle at innretningen likevel kommer i kontakt med nota eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning skal strakstiltak iverksettes. Notposen skal kontrolleres der innretningen har vært i kontakt.

3 Montering

Davitene festes på flytekragens stålklammer ved bruk av holder ekstrautstyr.

Figur 2: Bildet viser riktig avstand mellom daviter for å unngå konflikt med fuglenettstenger.
Figur 3: Montering av holder ekstrautstyr og davit.

Holder ekstrautstyr festes til flytekragens klammerstolpe med medfølgende bolter. Opphengskrok på stolpe demonteres og festes igjen med lengre medfølgende bolter. Daviten monteres i holder ekstrautstyr og festes med 2 stk medfølgende bolter. Davit sikres med 10mm sikkerhetslenke, se fig.4.

Figur 4: Davit for tørking rensefiskskjul montert på merd og sikres med 10mm tau.
Figur 5: Davit påmontert taulås. Taulås benyttes for hjelp til låsing av tauet ved tørking. Ved utløsing av taulås, dras tauet ut av taulåsen.
Figur 6: Ytterste daviter sikres med bardun ned mot nærmeste klammerstolpe.

Bardun skal gå i motsatt retning i forhold til lasten fra skjulpanelene.

Bardun snurpes fast i øye på davit. Medfølgende 2T grønn rundslings tas rundt kneplate i naboklammer. Bardun strammes for hånd og knytes så fast til denne.

Figur 7: Bardun festes i rundslings rundt kneplate.

4 Bruk og begrensninger

4.1 Tørking av rensefiskjul

Tørking av skjulpaneler skjer ved at panelene løstes opp over havoverflaten tilstrekkelig til at det ikke kommer i kontakt og kan tørke.

For tørking av paneler brukes 3 stk. daviter, hvor de ytterste to davitene løfter og tørker panel-ender som er loddsatt (panelbunn) og den midterste daviten tørker panel-ender uten lodd (paneltopp).

Panelene løftes ved å dra i tau som går fra paneltopp- eller bunn, via davitene. Når tilstrekkelig tørkehøyde er oppnådd kan tau låses av ved bruk av davitenes pullerter.

NB: Skjul skal alltid sikres med minimum 2 stk tau som tres rundt skjul og håndlist for å ta av belastninger fra daviter etter at skjul er løftet opp. Se figur 8.

Krengning: Ved krengning av flytekrage mere enn 10 grader på håndliststolpe må skjul fjernes for å unngå overbelastning av flytekrage.

4.2 Begrensninger for bruk

4.2.1 Flytekrager

Det er ikke tillatt å montere Davitsystem på flytekrager med følgende flyterør:

  • 350 mm
  • 400 mm

Krengning: Ved krengning av flytekrage mere enn 10 grader på håndliststolpe må skjul fjernes for å unngå overbelastning av flytekrage.

4.2.2 Last

Det er ikke tillatt med last over 200 kg i topp av Davit. Løftehøyde på skjulpaneler bør uansett begrenses til «nødvendig/tilstrekkelig» høyde til at tørking oppstår.

4.2.3 Værforbehold

Det er ikke tillatt å tørke skjulpaneler ved bruk av davit ved vind lik eller over 22 m/sek.

Ved fare for ising eller store mengder snøfall må ikke tørking av skjul foremkomme, da dette kan gi store belastninger på daviter og flytekrage.

Figur 8: Tau som er festet rund skjul og i håndlist for å ta av og fordele belasting på davit og flytekrage.

5 Lagring

Etter lagring og før de tas i bruk må davitene være rengjort og fri for skader.

6 Avfallshåndtering

Kan leveres til godkjent stasjon for gjenvinning.

7 Ettersyn og vedlikehold på daviter

VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALLDAGLIGUKENTLIGMÅNEDLIG3. MÅNEDÅRLIG
SjekkpunktHvaHvordan
1InnfestingSjekk at innfesting er i orden.
2TrinserSjekk at trinser ikke er defekte og ikke kan utgjøre en fare for gnag på tau.
3TaulåsSjekk for slitasje
4BardunerSjekk at disse er stramme og tar av belastning på davit. Sjekk for slitasje og skade.

Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og satt seg inn i produktets brukerhåndbok.

Det skal gjennomføres minimum månedlig kontroll før og etter perioder med dårlig vær.

8 Vedlegg