Brukerhåndbøker

Bunnringssystem

1 Innledning

Brukerhåndboken beskriver viktige opplysninger om hvorledes bunnringssystemet og komponenter levert av ScaleAQ skal transporteres, håndteres, installeres, inspiseres og vedlikeholdes for å få maksimal utnyttelse av egenskaper og levetid.

Bakerst i brukerhåndboken vedlagt skjema for inspeksjon, kontroll, rapportering av avvik og reparasjoner. Disse er tenkt som maler med de nødvendige punkter for kontroll og oppfølging av bunnringssystemet.

Ta kontakt med ScaleAQ for bestilling av reservedeler og service.

Skulle det være ting som er dårlig forklart så ta gjerne direkte kontakt med oss, vi er mer enn behjelpelig med å yte ytterligere veiledning og råd.

Følgende forutsetning gjelder:

 • Ved bruk av bunnring må Notpose være tilpasset systemet
 • Begrensninger i dimensjoner for flytekrage og notpose i forhold til utspilingssystem er gitt i respektive produktsertifikat for flytekrage.
 • Hvis kontakt mellom notpose og bunnringsoppheng utgjør en fare for gnag, så skal tiltak iverksettes som for eksempel; valg av materiale som motstår gnaget, forsterkninger, dobbeltsikring eller andre tiltak som gjør at man unngår hull i løpet av en normal driftssyklus for notposen.

1.1 Kontakter i ScaleAQ

Tlf.Fax.
Sentralbord:73 80 99 3073 80 99 40
StillingNavnMobiltelefon
Product Manager CagesAnders Sletten+47 932 45 139

2 Beskrivelse

Bunnringen på ScaleAQ FrøyaRingen flytekrager henger i dedikert bunnringsoppheng, som kan bestå av kjetting eller fibertau eller en kombinasjon av dette. Oppheng med fibertau består da av en kombinasjon av kjetting i toppen og én eller flere lengder med fibertau som er satt sammen med øyespleis, i tillegg er det kjetting/løkke i nedre ende. Øyespleisene er laget for at bunnringen kan henges på flere nivå. I noen tilfeller er øyespleisene sammenkoblet slik at man kan ta bort én eller flere lengder av opphenget hvis man har forskjellige notdybder som opphenget skal brukes til. Noen oppheng er også levert med rundsling i øyespleisene. Disse rundslingene skal IKKE brukes til å heve bunnringen etter. Disse er KUN ment for å sette servicesplint i.

3 Definisjoner

NS9415:2009 inneholder alle definisjoner.

4 HMS Helse, Miljø og Sikkerhet

Ved håndtering av bunnringssystemet må man alltid ta en vurdering av hvilke faremomenter som kan oppstå ved jobben. En ”Sikker Jobb-Analyse” (SJA) for operasjoner som kan utgjøre en risiko med tanke på HMS, bør gjøres i forkant av jobben.

Ved bruk av kran må man alltid ta hensyn til hengende last. Plassering i forhold til operasjoner med kran må alltid ha fokus. Ikke stå for nærme bunnringsopphenget under hevingen og plasser deg slik at evt. vinkel på oppheng vender fra deg.

5 Hovedprinsipper ved bunnringsoppheng

Det er 3 hovedprinsipp.

5.1 Notposen er festet inn mot bunnringen

5.2 Notposen er festet til et lodd som glir langs bunnringsopphenget

Se for øvrig notleverandørens brukerhåndbok vedrørende innfesting av not til flytekrage og
utspilingssystem.

5.3 Notposen med mageband forbundet til bunnringsopphenget med rustfrie stålringer/løkker

Figur 5: Notposen er utstyrt med magebånd som igjen er forbundet til rustfrie ringer/løkker som kan gli langs bunnringsopphenget. Bunnringen må være senket under notposens bunntau. Det viktigste er at
stålring/løkke ikke kommer i kontakt med bunnringsklammer.

Se for øvrig notleverandørens brukerhåndbok vedrørende innfesting av not til flytekrage og
utspilingssystem.

6 Klargjøring

Bunnringen ligger surret oppe på flytekragen ved overlevering fra oss. Før haneføtter innfestes permanent på flytekragen, må bunnringen posisjoneres under flytekragen.

 1. Bunnringsoppheng skal kun festes inn i klammer tilpasset dette.
 2. Sikre at alle bunnringsoppheng er låst av på flytekragen med servicesplint / sjakkel, slik at man ikke får en ukontrollert senking.
 3. Sikre at bunnringstamp for notinnfesting er montert.
 4. Løsne bunnringsopphenget som er hengt opp på flytekragens stolper, dette skal ligge kveilet på en slik måte at bunnringen kan synke uhindret.
 5. Personell skal oppholde seg på innsiden av bunnring, mot flytekragens rekkverk. Unødig personell skal ikke oppholde seg på flytekragen under denne operasjonen.
 6. Fjern surringer på bunnringen, slik at den kan senkes. Ta de slakke surringene først.
 7. Bunnringen dyttes av flytekragen.
 8. Transportsikring for bunnring må fjernes og avfallshåndteres.
 9. Bunnringen skal da henge like under flytekragen.
 10. Haneføtter kan da innfestes permanent.
 11. Notpose monteres, ref. notleverandørens brukerhåndbok.

7 Innfesting av bunnring til flytekrage

7.1 Servicesplinter

Det er 2 typer servicesplinter som kan benyttes, men det er forskjell på hvordan de skal brukes.

7.2 Servicesplint Type 1

Servicesplint Type 1 skal brukes i kjettingen under normal drift. Ved oppheng med bare kjetting brukes servicesplint Type 1 også under operasjoner som heve- og senkeoperasjoner.

Figur 6: Servicesplint Type 1.
Figur 7: Riktig plassering av servicesplint Type 1 og sjakkel under normal drift.

7.3 Servicesplint Type 2

Servicesplint Type 2 brukes kun under operasjoner hvor bunnringsopphenget består av fiber-tau eller fiberstropper.

Figur 8: Servicesplint Type 2. Skal kun benyttes ved operasjoner ved låsing av fiber-tau eller fiberstropper. Skal ALDRI benyttes under normal drift.

7.4 Servicesplint Type 3

Servicesplint type 3 skal ivareta egenskapene til både type 1 og 2. Denne kan brukes både i kjetting under normal drift, og under operasjoner for låsing av fibertau eller stropper. Plasseres likt som splint i figur 7 og 9.

7.5 Ved bruk av Midgard® vinsjer

Når flytekragen har Midgard® vinsjer og under normal drift, trenger man bare bruke sikringssjakkel enden av kjetting på de manuelle bunnringsopphengene som ikke går på vinsjene. Disse opphengene skal være slakke under normal drift.

8 Innfesting av notpose i bunnring

Det er 3 forskjellige typer innfestinger på bunnringen:

 1. Bunnringsklammer i stål uten bøyle
 2. Bunnringsklammer i stål med bøyle
 3. Y-stroppeløsning
Figur 11: Bunnringsklammer i stål uten bøyle.
Figur 12: Bunnringsklammer i stål med bøyle.
Figur 13: Y-stroppeløsning.

Notposen festes med bunnringstamp mot bunnringens innfestingspunkt for notpose eller eventuelle glidelodd. Notbunnen skal være sentrert i forhold til bunnringen (se eksempel under), det skal ikke være mulighet for kontakt mellom not og bunnring.

Eksempel: 157-metring med 20-kantet notpose

Eksempel:
Ved å feste inn punkt 1, 2, 3 og 4 har man funnet avstanden mellom not og bunnring, den skal være tilnærmet lik på alle punkt. Innfesting på resterende punkt kan gjøres i valgfri rekkefølge så lenge avstanden er lik de fire første.

Figur 14: Figuren viser hvor notposens innfestinger i bunnen plasseres i forhold til bunnringen.

8.1 Montering ScaleAQ Midgard notpose

For montering av ScaleAQ Midgard notpose henvises til respektive brukerhåndbok for notpose.

9 Driftsposisjonering tradisjonell sylindrisk notpose

 1. Bunnringen senkes kontrollert ned til den henger etter nota, under forutsetning av at nota tåler dette, Ref. notprodusentens anvisninger. Senking av bunnring gjøres stegvis med 5 meter (maks. 8 meter) nedsenking pr. bunnringsoppheng pr. gang flytekragen rundt. Pass på at notlin ikke henger seg fast i noe som kan skade notposen. Legg inn en forklarende illustrasjon.
 2. Ta opp slakke i bunnringsoppheng for hånd.
 3. Avlast nota ved å stramme bunnringsopphenget med kran 20 til 40cm (to til tre kjettingløkker), slik at nota ikke tar all belastning fra bunnringen.
 4. Ved justering av bunnringsoppheng i perioder med strøm må justeringen kontrolleres og etterjusteres når strømmen er minimal.
 5. Når punkt 3 og 4 er utført er nota godt utspilt slik at systemet fungerer godt med god vanngjennomstrømning.
 6. Bunnringsoppheng sikres så med splint og sjakkel (sekundær sikring) 1-2 kjettingløkker over splinten. Se Figur 7.

Merknad:
For driftsposisjonering med ScaleAQ Midgard notpose, se ScaleAQ brukerhåndbok notpose.

10 Drift

10.1 Bruk og sikring av kjetting, tau og kabler

Kjetting, tau og kabler skal brukes og lagres på en forsvarlig måte slik at de ikke kan forårsake skade på flytekrage, notpose, fortøyning og ekstrautstyr. Det er spesielt viktig at kjetting, tau eller kabler IKKE henger ned mellom flyterørene og kan skade lastbærende stag/ kjetting/fibertau. Dette er ekstra viktig på flytekrager med lastbærende system av fibertau.

10.2 Heving av bunnring

 1. Heving av bunnring gjøres stegvis med 5 meter (maks. 8 meter) heving pr. bunnringsoppheng pr. gang flytekragen rundt. Pass på at notlin ikke henger seg fast i noe som kan skade notposen. Legg inn en forklarende illustrasjon.
 2. Bunnringen kan heves til den er ca. 1m under flytekragen.
 3. Bunnringsopphenget låses av med servicesplint.
 4. Vinkel på fibertau må ikke være under 60° ved heving og låring av bunnring. Se Figur 15. Tilsvarende vinkel på kjetting bør være tilnærmet vertikal.
 5. Ved montering / demontering av notposen kan ett punkt av gangen heves opp under flytekragen. Bunnringen må ikke heves slik at bunnringen og dens komponenter kommer i klem. Dette for å unngå skade på bunnringsrør, bunnringsoppheng og flytekrage.
 6. Flytekragen skal ikke under noen omstendighet løftes opp etter bunnringsopphenget.
Figur 15: Minimum vinkel på heving av bunnringsoppheng av fibertau.

10.3 Senking av bunnring ved bruk av fibertau

 1. Bruk fiberstropp i nederste øye i sammenkoblede øyer i fiber-tau, hiv opp til servicesplint kan løsnes. Se Figur 18. Bunnringsoppheng med fastmonterte rundsling, skal servicepinne Type 1 benyttes i disse. Se Figur 17. Bunnringen skal IKKE heves etter disse rundslingene.
Figur 16: Bunnringsoppheng med rundsling fastmontert.
Figur 17: Nederste øye i sammenkoblede øyer hvor servicesplint Type 2 kan benyttes.
 1. Senk kontrollert til man kan låse av tauet med servicesplint i nederste øye på det nivå som er mest hensiktsmessig. Senking av bunnring gjøres stegvis med 5 meter (maks. 8 meter) nedsenking pr. bunnringsoppheng pr. gang flytekragen rundt. Pass på at notlin ikke henger seg fast i noe som kan skade notposen.
 2. Vinkel på kjetting/tau må ikke være under 60° ved heving og låring av bunnring. Se Figur 16.
 3. Se kapittel om driftsposisjonering.

11 Transport/sleping

Ved transport/slep av flytekrage med bunnring oppe på gangbane, følges anvisninger for sikring av bunnring iht. bildene nedenfor.

Bilde 18: Sikring bunnring oppe på gangbane.

12 Lagring

12.1 Lagring i korte perioder

Ved lagring av flytekrage og bunnring uten notpose, skal bunnringen lagres minimum 2.5m under flytekragen.

Lagring på minimumsdybde er kun anbefalt i korte perioder, maks. 3 dager og forbeholdt rolig sjø/vær i mellomlagringsperioden.

Mellomlagring av bunnring på dybde mindre enn minimumsdybde kan påføre flytekrage, kjetting/tau, bunnring og bunnringsklammer for skader, ref. Bilde 19.

Bilde 19: Feil lagring av bunnring.

12.2 Lagring over lengre perioder.

Lagring over lengre perioder kan 3 alternativer benyttes.

Alternativ 1:
Senke bunnringen så langt ned som bunnringsoppheng tillater for å redusere rykk- og slitasjeskader på bunnring og bunnringsoppheng pga. urolig sjø/dårlig vær.

Ved mellomlagring skal bunnring henges på samtlige bunnringsoppheng for å unngå unormalt høye punktbelastninger i bunnring og bunnringsoppheng i mellomlagringsperioden.

Dette gjelder KUN flytekrager som IKKE har vinsjer montert.

Har flytekragen vinsjer montert, SKAL det monteres manuelle bunnringsoppheng på samme plass som vinsjtauene. Det er de manuelle bunnringsopphengene som skal ta lasten fra bunnringen under lagring.

Alternativ 2:

Mellomlagringsstropp for bunnring

Komplett sett for mellomlagring kan bestilles hos Scale Aquaculture AS. Dette inneholder 5T båndstropp 9m, 28t fortøyningssjakkel og fender til flatstroppe. Antall mellomlagringsstropper pr. flytekrage er avhengig av flytekragens omkrets. Fordeling beskrives under.

 • 120 m – 16 stk.
 • 135 m – 16 stk.
 • 157/160 m – 20 stk.
 • 200 m – 24 stk.

Innfesting av stropper kan gjøres ved for eksempel under spyling av flytekrage eller ved hjelp av egnet redskap som en båtshake.

Etter bruk lagres mellomlagringsstropper tørt og ikke i direkte sollys.

Figurer under beskriver hvordan mellomlagringsstropper skal monteres korrekt. Bilde 1 viser ferdig montert stropp. Bilde 20-23 beskriver korrekt sammenkobling av stropper og sikring av denne til flytekragens klammer.

Ved spørsmål til monteringsbeskrivelsen, ta kontakt med Scale Aquaculture AS.

Alternativ 3:

Lagre bunnringen oppe på flytekragen. Ved slik lagring skal det brukes mellomlegg mellom bunnringsrør og flytekrage for å forhindre gnag mellom komponentene. Bunnringen sikres med egnet utstyr.

Under mellomlagring skal flytekrage med tilhørende bunnringsoppheng kontrolleres ukentlig og etter uvær, for å avdekke evt. slitasjeskader/mangler i forbindelse med mellomlagringen.

13 Uønskede hendelser

13.1 Gnag på notpose

Hvis kontakt mellom notpose og bunnringsoppheng utgjør en fare for gnag, så skal tiltak iverksettes som for eksempel; valg av materiale som motstår gnaget, forsterkninger, dobbeltsikring eller andre tiltak som gjør at man unngår hull i løpet av en normal driftssyklus for notposen.

13.2 Skade på bunnringsoppheng

Ved det tilfellet at et eller flere bunnringsoppheng får skade eller brudd, skal disse erstattes av nye oppheng så snart det lar seg gjøre. Dette må utføres i samråd med ScaleAQ.

Hvis evt. korrosjon på bunnringskjetting gjør overflaten veldig grov i forhold til ny kjetting, så kan det føre til skade på notposen ved evt. kontakt mellom kjetting og notpose. Anbefaler da å skifte ut deler eller hele kjettingen, eller så må det iverksettes andre tiltak som kan hindre skade på notposen. Hvis overflaten på kjettingen oppe ved klammeret er veldig grov pga. korrosjon, kan man anta at kjettingen har like grov overflate nedover i vannet.

13.3 Uønskede hendelser biologisk produksjon

Ta kontakt med ScaleAQ for retningslinjer på hvordan dette skal løses.

14 Avfallshåndtering

Skal leveres til godkjent stasjon for gjenvinning.

15 Ettersyn, vedlikehold og utskifting

15.1 Forutsetninger

I de tilfeller at kunde ønsker å utbedre bunnringssystem ved hjelp av andre enn ScaleAQ, ser vi oss nødt til å pålegge følgende:

Opplæring i hvordan utføre kontroll og service på bunnringssystem.

Opplæring vil bli gitt av ScaleAQ. Dette vil føre frem til kvalifisering av personell for kontroll og service på bunnringssystem.

Det er en forutsetning at det benyttes deler som er godkjent av ScaleAQ ved bytte av deler av- eller hele bunnringssystemet.

ScaleAQ har kun ansvar når det benyttes bunnringssystem, reservedeler og servicepersonell godkjent av ScaleAQ.

De ansvarlige for drift av flytekrage og bunnringssystem må kun bruke aktører som er godkjent av ScaleAQ, til å utføre kontroll og service på disse.

15.2 Loggføring

Alt ettersyn, vedlikehold, reparasjon og hendelser skal loggføres iht. sjekkpunktene i kapittel 0 og skjemaene i vedlegg 1 til 5.

15.3 Ettersyn og vedlikehold på bunnringssystem

VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALLMÅNEDLIGHVER 3. MND.GENERASJONSKONTROLL
SjekkpunktHvaHvordan
1BunnringsrørSjekk bunnringsrør for knekk, kutt og brudd.
2Bunnringsoppheng Sjekk at bunnringsoppheng er i driftsposisjon; at notposen er avlastet og bunnringen henger bunnringsopphengene. Se også etter om overflaten er veldig grov eller ru i forhold til ny kjetting pga. korrosjon eller skade.
3Bunnringsoppheng og notpose Se etter tegn til gnag mellom bunnringsoppheng og notpose.
4Bunnringsoppheng Bruk kamera eller dykker for å sjekke innfestingen mellom notpose og bunnring. Sjekk bunnringsoppheng for skader.
5Bunnringskjetting Sjekk bunnringskjetting for korrosjon og ruhet som kan gjøre overflaten veldig grov i forhold til ny kjetting. Grov overflate kan skade notposen ved evt. kontakt mellom kjetting og notpose.
6Bunnringsklammer Sjekk innfesting mellom bunnringsoppheng og bunnring; klammer, bolt, kjetting og plastbeskyttelse. Ref. toleranser.
7Y-stroppeløsningSjekk Y-stroppe for slitasje, kutt og at begge plastkossene er på plass og intakt.
8Fiber-tau Sjekk tau for gnag. Skadet tau skiftes. Ref. toleranser.

Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal være kvalifisert for oppgaven og gjort seg kjent med og forstått produktets brukerhåndbok.

Etter værsituasjoner, strøm og hendelser som kan ha påført utstyret krefter ut over det normale skal punkt 3 og 4 gjennomgås.

15.4 Kriterier for utskifting av deler

15.4.1 Kjetting, bolter og sjakkel

Toleranser for slitasje på kjetting, bolter, sjakkel: ≤ 15 % av opprinnelig materialdiameter, målt over 2 diametere (D1 og D2) 90° forskjøvet i forhold til hverandre. Dvs. gjenværende diameter (D1 + D2) / 2 må være minst 90 % av nominell diameter Dn.

Ved evt. korrosjon på bunnringskjetting gjør overflaten veldig grov i forhold til ny kjetting, anbefales det å skifte ut deler eller hele kjettingen, eller så må det iverksettes andre tiltak som kan hindre skade på notpose.

Stikkprøve av 4 bolter i kryss på flytekragen, disse demonteres og kontrolleres for korrosjon og gnag. Noter på serviceskjema hvilke bolter som er kontrollert, dette for å unngå at de samme boltene blir kontrollert ved neste kontroll. Resultat av målinger av stagbolter skal noteres i rapporten.

Kontroller også ovalisering av bolthull i klammer.

15.4.2 Fibertau

Toleranser på slitasje av fibertau: ≤ 1 kordel / part.

15.4.3 Y-stroppe

Ved tegn til omfattende slitasje eller skader på Y-stroppe så skal denne skiftes umiddelbart. Omfattende slitasje og skade kan her være rift, kutt eller sying på stroppeløsningen har raknet.

16 Referanser

16.1 NS9415, siste gjeldende, samt underliggende standarder

16.2 NYTEK-forskriften, siste gjeldende

16.3 Brukerhåndbok ScaleAQ FrøyaRing flytekrage

17 Revisjonsoversikt – Brukerhåndbok

Denne utgave:

 • Kapittel 12: Lagring.
  • Nytt kapittel 12.1 Lagring i korte perioder.
   • Korte perioder for mellomlagring defineres som maks. 3 dager.
  • Nytt kapittel 12.2 Lagring over lengre perioder.
   • 3 alternativer for lagring over lenger perioder.
    • Alternativ 1: Senke bunnringen helt ned.
    • Alternativ 2: Bruke mellomlagringsstropper for bunnring.
    • Alternativ 3: Lagre bunnringen oppe på flytekragen.

18 Vedlegg