Brukerhåndbøker

Bunnringssystem – FrøyaRingen (NYTEK23)

Symbolforklaringer

Viktig informasjon er merket med følgende symboler:

Bilde 1: Symboler

1 Sammendrag med oversikt over komponenten og sentrale punkter knyttet til rømningssikring

1.1 Generelle Definisjoner

AkvakulturanleggInstallasjon for akvakultur av fisk.
Dimensjonerende brukstidDen forutsatte tidsperioden en konstruksjon eller en del av denne, med et tiltenkt formål og med antatt vedlikehold, skal kunne brukes uten at det er nødvendig med omfattende reparasjon.
DriftOppdrett av fisk på lokalitet, innbefattet alle operasjoner som utføres på lokalitet mens oppdrett av fisk foregår, og som har relevans for rømming.
EkstrautstyrUtstyr som ikke er hovedkomponent.
EttersynSystematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyrt tilfredsstiller de kravene som er satt.
Flyterkonstruksjon med hovedfunksjon å gi oppdrift og/eller stivhet til innhegning/notpose.
ForankringssystemSystem med liner og bunnfester med hovedfunksjon å holde akvakulturanlegget eller flåten i posisjon.
HanefotForankringsline fra forankringssystem til flyter.
HovedkomponentHovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg består av, notpose, flytekrage, flåte og fortøyning.
InnhegningNotpose eller annet system av lastbærende deler som danner en barriere mellom
oppdrettsvolumet i en produksjonsenhet og omkringliggende vannvolum.
KlammerKomponent på flyter som holder PE-rør sammen.
Lodd Vekt eller annen anordning festet direkte eller indirekte til en notpose for å spile denne ut.

Senterlodd er montert under senter, bunn.
MerdFlytekrage med fastmontert notpose.
NS9415:2021Standard som setter funksjonskrav til flytende akvakulturanlegg og er grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndigheter, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og eier av akvakulturanlegg.
NYTEK23-ForskriftenForskrift som skal bidra til å forebygge rømning av fisk fra flytende akvakulturanlegg.
ProduktsertifikatDokument som bekrefter at notposen er produsert i samsvar med krav i NYTEK23 og NS9425:2021
UtspilingssystemLodd, bunnring eller tilsvarende som skal bidra til å holde notposens tredimensjonale form.
Tabell 1: Generelle Definisjoner

1.2 Sammendrag

Bunnringen på ScaleAQ FrøyaRingen flyter henger i dedikert bunnringsoppheng, som kan bestå av kjetting eller fibertau eller en kombinasjon av dette. Oppheng med fibertau består da av en kombinasjon av kjetting i toppen og én eller flere lengder med fibertau som er satt sammen med øyespleis, i tillegg er det kjetting/løkke i nedre ende. Øyespleisene er laget for at bunnringen kan henges på flere nivå. I noen tilfeller er øyespleisene sammenkoblet slik at man kan ta bort én eller flere lengder av opphenget hvis man har forskjellige notdybder som opphenget skal brukes til. Noen oppheng er også levert med rundsling i øyespleisene. Disse rundslingene skal IKKE brukes til å heve bunnringen etter. Disse er KUN ment for å sette servicesplint i.

2 Beskrivelse av Bunnringsystemet og dens Bestanddeler

Bilde 2: Bunnring montert på ScaleAQ FrøyaRingen Flyter
Bilde 3: Bunnringsklammer i galvanisert stål
Bilde 4: Komponenter Bunnringsklammer
 1. Bunnringsklammer i galvanisert stål
 2. Bolt
 3. Mutter
 4. Bunnringskappe
 5. Strips
 6. Bunnringsadapter
 7. Norlock låseskive
 8. Mutter
 9. Bolt
Bilde 5: Bunnring med Y-Stroppe og stoppeklosser

2.1 Hovedprinsipper ved Bunnringssystemet

2.1.1 Notposen er festet inn mot Bunnringen

Bilde 6: Bunnringssystem hvor notposen er festet inn mot bunnringen, selve opphenget kan variere

2.1.2 Notposen er festet til et lodd som glir langs Bunnringsopphenget

Bilde 7: Bunnringsoppheng hvor notposen er festet til et glidelodd, selve opphenget og type glidelodd kan variere. Bunnringen må være senket under notposens bunntau. Det viktigste er at glidelodd ikke kommer i kontakt med bunnringsklammer

2.1.3 Notposen med mageband forbundet til bunnringsopphenget med stålringer/løkker

Bilde 8: Notposen er utstyrt med magebånd som igjen er forbundet til rustfrie ringer/løkker som kan gli langs bunnringsopphenget. Bunnringen må være senket under notposens bunntau. Det viktigste er at stålring/løkke ikke kommer i kontakt med bunnringsklammer

Se for øvrig i brukerhåndboken for den aktuelle notpose vedrørende innfesting av not til flyter og utspilingssystem.

2.2 Forutsetninger og Begrensninger

Det er en forutsetning at det benyttes utstyr og komponenter som er godkjent av ScaleAQ AS ved bytte av utstyr og komponenter på ScaleAQ Bunnringssystem.
ScaleAQ har kun ansvar når det benyttes, reservedeler og servicepersonell godkjent av ScaleAQ AS.

2.3 Uønskede hendelser

2.3.1 Gnag på Notpose

Hvis kontakt mellom notpose og bunnringsoppheng utgjør en fare for gnag, så skal tiltak iverksettes som for eksempel; valg av materiale som motstår gnaget, forsterkninger, dobbeltsikring eller andre tiltak som gjør at man unngår hull i løpet av en normal driftssyklus for notposen.

2.3.2 Skade på bunnringoppheng

Ved det tilfellet at et eller flere bunnringsoppheng får skade eller brudd, skal disse erstattes av nye oppheng så snart det lar seg gjøre. Dette må utføres i samråd med ScaleAQ. Hvis evt. korrosjon på bunnringskjetting gjør overflaten veldig grov i forhold til ny kjetting, så kan det føre til skade på notposen ved evt. kontakt mellom kjetting og notpose. Anbefaler da å skifte ut deler eller hele kjettingen, eller så må det iverksettes andre tiltak som kan hindre skade på notposen. Hvis overflaten på kjettingen oppe ved klammeret er veldig grov pga. korrosjon, kan man anta at kjettingen har like grov overflate nedover i vannet.

2.3.3 Uønsked hendelser bilogisk produksjon

Ta kontakt med ScaleAQ for retningslinjer på hvordan dette skal løses.

3 Samvirke med andre komponenter

3.1 Samvirke med Flyter

Bunnringssystem levert av ScaleAQ prosjekteres for å dokumentere samvirke mot aktuell/tillatt flyter. Produktsertifikatet for flyteren presenterer viktig informasjon om samvirket og grensene for bruk av bunnringssystemet sammen med flyteren.

3.2 Samvirke med Notpose

Bunnringssystem levert av ScaleAQ prosjekteres for å dokumentere samvirke mot aktuell/tillatt notpose. Produktsertifikatet for flyteren presenterer viktig informasjon om samvirket og grensene for bruk av bunnringssystemet sammen med notposen.

3.3 Samvirke med permanent ekstrautstyr

Ved bruk av permanent ekstrautstyr i notposen som påvirker integritet og responsbildet, så skal ScaleAQ kontaktes for rådgivning og godkjennelse.

3.4 Samvirke med midlertidig ekstrautstyr

Ved bruk av permanent ekstrautstyr i notposen som påvirker integritet og responsbildet, så skal ScaleAQ kontaktes for rådgivning og godkjennelse.

4 Montering av Bunnring

4.1 Montering på Flyter

4.1.1 Servicesplinter

Det er 2 typer servicesplinter som kan benyttes, men det er forskjell på hvordan de skal brukes.

4.1.2 Servicesplint type 1

Servicesplint Type 1 skal brukes i kjettingen under normal drift. Ved oppheng med bare kjetting brukes servicesplint Type 1 også under operasjoner som heve- og senkeoperasjoner.

Bilde 9: Servicesplint type 1

4.1.3 Servicesplint type 2

Servicesplint Type 2 brukes kun under operasjoner hvor bunnringsopphenget består av fiber-tau eller fiberstropper.

Bilde 10: Servicesplint Type 2. Skal kun benyttes ved operasjoner ved låsing av fiber-tau eller fiberstropper. Skal ALDRI benyttes under normal drift
Bilde 11: Riktig plassering av servicesplint Type 2, i det nederste
øyet av de 2 sammenkoblede øynene
Bilde 12: Feil plassering av servicesplint Type 2. Dette kan medføre
at spleisen rives ut

4.1.4 Duplex servicesplint

Servicesplint type 3 skal ivareta egenskapene til både type 1 og 2. Denne kan brukes både i kjetting under normal drift, og under operasjoner for låsing av fibertau eller stropper. Plasseres likt som servicesplint type 2.

Bilde13: Duplex servicesplint

4.2 Ved bruk av Midgard® vinsjer

Når flytekragen har Midgard® vinsjer og under normal drift, trenger man bare bruke sikringssjakkel enden av kjetting på de manuelle bunnringsopphengene som ikke går på vinsjene. Disse opphengene skal være slakke under normal drift.

4.2 Montering mot Notpose

Innfesting av notpose til utspilingssystem skal kun gjøres i innfestingsløkker på bunntauet i forlengelse av løftetauet (der løftetauet fortsetter som krysstau).

Bunnring skal prosjekteres for bruk sammen med aktuell notpose.

Notposens sertifikat inneholder informasjon om godkjent utspilingssystem fra prosjektering.

 • Utspilingssystemet skal monteres slik at det ikke fører til gnag på notposen.
 • Innfestingstau mellom notposens bunntau og bunnringsklammer med bøyle:
  • For FR450/FR500: Minimum 22mm 3-slått, minimum 7T MBL, 3m inkl. spleist øye
  • For FR560: Minimum 22mm 3-slått, minimum 7T MBL, 3.3m inkl. spleist øye
  • For FR630: Minimum 22mm 3-slått, minimum 7T MBL, 3.4m inkl. spleist øye
  • Bruk gjerne universal innfestingstau/bunnringstamp fra ScaleAQ.
 • Innfestingstau mellom notposens bunntau og bunnringsklammer uten bøyle (knytt i kjettingløkke):
  • For FR450/FR500: Minimum 22mm 3-slått, minimum 7T MBL, 2.8m inkl. spleist øye
  • For FR560: Minimum 22mm 3-slått, minimum 7T MBL, 3.1m inkl. spleist øye
  • For FR630: Minimum 22mm 3-slått, minimum 7T MBL, 3.2m inkl. spleist øye
 • Ved Midgard notpose med vertikale vegger så skal avstand være totalt 1.5m mellom notposens bunntau og bunnringsklammer, etter ferdig montert innfestingstau.
 • Ved skrå vertikale vegger i notpose så må lengde på innfestingstau justeres etter spesifikasjon av dette.
Bilde 14: Innfesting mellom not og bunnring med bunnringsklammer
Bilde 15: Innfesting mellom not og bunnring med Y-Stroppe og stoppeklosser

4.3 Sikring av Bunnringsoppheng på Flyter ved Standard Notpose

Ved bruk av standard notpose, hvor taufellinger ikke er dimensjonert for å ta lasten fra bunnringen, fordeles lasten fra bunnringen til bunnringsopphengene. Når dette gjøres, skal det utføres en dobbelsikring av opphenget ved enten å bruke

 • Servicesplint type 1 (tykk) + sjakkel eller
 • Sjakkel + sjakkel (både 4,75t trålpin og 6,5t H-sjakkel er godkjent).

Dobbelsikring gjøres ved at sjakkel (sekundærsikring) settes i første ledige kjettingløkke over løkke med tykk servicesplint eller sjakkel (primærsikring).

Bilde 16: Sikring av bunnringsoppheng ved bruk av standard notpose

5 Installasjon på lokaliteten

5.1 Klargjøring av bunnring

Bunnringen ligger surret oppe på flyter ved overlevering fra oss. Før haneføtter innfestes permanent på flytekragen, må bunnringen posisjoneres under flytekragen.

Bilde 17: Bunnring surret opp på flyter
 1. Bunnringsoppheng skal kun festes inn i klammer tilpasset dette.
 2. Sikre at alle bunnringsoppheng er låst av på flytekragen med servicesplint / sjakkel, slik at man ikke får en ukontrollert senking.
 3. Sikre at bunnringstamp for notinnfesting er montert.
 4. Løsne bunnringsopphenget som er hengt opp på flytekragens stolper, dette skal ligge kveilet på en slik måte at bunnringen kan synke uhindret.
 5. Personell skal oppholde seg på innsiden av bunnring, mot flytekragens rekkverk. Unødig personell skal ikke oppholde seg på flytekragen under denne operasjonen.
 6. Fjern surringer på bunnringen, slik at den kan senkes. Ta de slakke surringene først.
 7. Bunnringen dyttes av flytekragen.
 8. Transportsikring for bunnring må fjernes og avfallshåndteres.
 9. Bunnringen skal da henge like under flytekragen.
 10. Haneføtter kan da innfestes permanent.
 11. Notpose monteres, ref. notleverandørens brukerhåndbok.

5.2 Montering av notpose mot bunnring

Notposen festes med bunnringstamp mot bunnringens innfestingspunkt for notpose eller eventuelle glidelodd. Notbunnen skal være sentrert i forhold til bunnringen (se eksempel under), det skal ikke være mulighet for kontakt mellom not og bunnring.

Bilde 18: Figuren viser hvor notposens innfestinger i bunnen plasseres i forhold til bunnringen

5.3 Inspeksjon etter installasjon

Det er kritisk at det blir utført kontroll etter at bunnring og notpose er montert og er senket ned til driftsposisjon.

ScaleAQ anbefaler generell visuell inspeksjon utvendig av notpose og bunnringssystem etter montering. Denne inspeksjonen skal fokusere på følgende punkter:

 • Grensesnitt mot flyter
 • Grensesnitt mot utspilingssystem
 • Knutepunkt for taufellinger
 • Slitasje, skader og hull i not

6 Bruk

6.1 Bruk og sikring av kjetting, tau og kabler

Kjetting, tau og kabler skal brukes og lagres på en forsvarlig måte slik at de ikke kan forårsake skade på flytekrage, notpose, fortøyning og ekstrautstyr. Det er spesielt viktig at kjetting, tau eller kabler IKKE henger ned mellom flyterørene og kan skade lastbærende stag/ kjetting/fibertau. Dette er ekstra viktig på flytekrager med lastbærende system av fibertau.

6.2 Heving av Bunnring

 1. Heving av bunnring gjøres stegvis med 5 meter (maks. 8 meter) heving pr. bunnringsoppheng pr. gang flytekragen rundt. Pass på at notlin ikke henger seg fast i noe som kan skade notposen. Legg inn en forklarende illustrasjon.
 2. Bunnringen kan heves til den er ca. 1m under flytekragen.
 3. Bunnringsopphenget låses av med servicesplint.
 4. Vinkel på fibertau må ikke være under 60° ved heving og låring av bunnring. Tilsvarende vinkel på kjetting bør være tilnærmet vertikal.
 5. Ved montering / demontering av notposen kan ett punkt av gangen heves opp under flytekragen. Bunnringen må ikke heves slik at bunnringen og dens komponenter kommer i klem. Dette for å unngå skade på bunnringsrør, bunnringsoppheng og flytekrage.
 6. Flyteren skal ikke under noen omstendighet løftes opp etter bunnringsopphenget.
Bilde 19: Minimum vinkel på heving av bunnringsoppheng av fibertau
Bilde 20: Feil plassering i forhold til kranoperasjon. Ikke stå for nærme eller under hengende oppheng.

6.3 Senking av Bunnring

 1. Bruk fiberstropp i nederste øye i sammenkoblede øyer i fiber-tau, hiv opp til servicesplint kan løsnes.
  Bunnringsoppheng med fastmonterte rundsling, skal servicepinne Type 1 benyttes i disse. Se Figur 17. Bunnringen skal IKKE heves etter disse rundslingene.
 2. Senk kontrollert til man kan låse av tauet med servicesplint i nederste øye på det nivå som er mest hensiktsmessig. Senking av bunnring gjøres stegvis med 5 meter (maks. 8 meter) nedsenking pr. bunnringsoppheng pr. gang flytekragen rundt. Pass på at notlin ikke henger seg fast i noe som kan skade notposen.
 3. Vinkel på kjetting/tau må ikke være under 60° ved heving og låring av bunnring.
 4. Se kapittel om driftsposisjonering.

Det er kritisk at det blir utført kontroll etter at bunnring og notpose er senket ned til driftsposisjon.

ScaleAQ anbefaler generell visuell inspeksjon utvendig av notpose og bunnringssystem etter de er senket ned. Denne inspeksjonen skal fokusere på følgende punkter:

 • Grensesnitt mot flyter
 • Grensesnitt mot utspilingssystem
 • Knutepunkt for taufellinger
 • Slitasje, skader og hull i not
Bilde 21: Bunnringsoppheng med rundsling fastmontert
Bilde 22: Nederste øye i sammenkoblede øyer hvor servicesplint Type 2 kan benyttes

6.4 Rengjøring

Etter hvert utsett er det vanlig å rengjøre flyter og bunnring. Det er vanlig å bruke spesialdesignede spylerigger for å fjerne groe og skjellvekst. Hvis kran brukes må man sørge for at flyteren og bunnring henger sikkert i løftestroppene og at man ikke oppholder seg under hengende last.
Ved bruk av desinfiseringsmiddel og andre kjemikalier skal det forsikres at middelet ikke skader flyterens komponenter.

6.5 Forholdsregler ved ilandsetting og sjøsetting

Ved illandsetting og shøsetting må bunnringen være surret fast oppe på flyter.

Plassbehov: Området må ha plass til flyteren med bunnring og ha fri passasje rundt på ca. 10 meter.
For ilandsetting kan det brukes kraner eller annet egnet løfteutstyr, ref. kapittel 7.3. For å løfte hele flytekragen trengs det store kraner og dette er ikke hensiktsmessig hvis flytekragene har omkrets på 90 meter og større. Det vanligste er å bruke en kombinasjon av løfte- og drakraft.
Flyteren kan ovaliseres ved å strekke tau på tvers over flyteren for at det skal bli mer hensiktsmessig å få den på land. Pass på at rørene ikke får for skarp bøyeradius slik at de knekker. (Maks. tillatt diameter økning under håndtering: 15 %).

Bilde 23: Bunnring surret fast oppe på Flyter

7 Ettersyn og vedlikehold

7.1 Forutsetninger

I de tilfeller at kunde ønsker å utbedre bunnringssystem ved hjelp av andre enn ScaleAQ, ser vi oss nødt til å pålegge følgende:

Opplæring i hvordan utføre kontroll og service på bunnringssystem.

Opplæring vil bli gitt av ScaleAQ. Dette vil føre frem til kvalifisering av personell for kontroll og service på bunnringssystem.

Det er en forutsetning at det benyttes deler som er godkjent av ScaleAQ ved bytte av deler av- eller hele bunnringssystemet.

ScaleAQ har kun ansvar når det benyttes bunnringssystem, reservedeler og servicepersonell godkjent av ScaleAQ.

De ansvarlige for drift av flytekrage og bunnringssystem må kun bruke aktører som er godkjent av ScaleAQ, til å utføre kontroll og service på disse.

7.2 Metoder for inspeksjon

 • GVI = Generell Visuell Inspeksjon:
  Visuell inspeksjon hvor man ser etter tydelige skader/defekter på avstand fra objektet. Kan gjøres med ROV eller dykker med vanlig kamera.
 • NVI = Nærvisuell Inspeksjon:
  Bruk av nærvisuelt kamera eller deteksjonsverktøy (eksempelvis Ultralyd) for å finne skader nær overflaten til objektet.
 • DK = Dimensjonskontroll:
  Bruk av måleverktøy for å kontrollere dimensjoner.
 • MU = Modifikasjon / Utskifting

7.3 Kriterier for når Bunnring ikke har tilfredsstillende kvalitet

7.3.1 Toleranser for slitasje kjetting, bolter og sjakkel

Toleranser for slitasje på kjetting, bolter, sjakkel: ≤ 15 % av opprinnelig materialdiameter, målt over 2 diametere (D1 og D2) 90° forskjøvet i forhold til hverandre. Dvs. gjenværende diameter  må være minst 85 % av nominell diameter Dn.

Bilde 24: Måling av diametere på kjettingløkke

Ved evt. korrosjon på bunnringskjetting gjør overflaten veldig grov i forhold til ny kjetting, anbefales det å skifte ut deler eller hele kjettingen, eller så må det iverksettes andre tiltak som kan hindre skade på notpose.

Stikkprøve av 4 bolter i kryss på flytekragen, disse demonteres og kontrolleres for korrosjon og gnag. Noter på serviceskjema hvilke bolter som er kontrollert, dette for å unngå at de samme boltene blir kontrollert ved neste kontroll. Resultat av målinger av stagbolter skal noteres i rapporten. Kontroller også ovalisering av bolthull i klammer.

7.3.2 Toleranser for fibertau

Toleranser på slitasje av fibertau: ≤ 1 kordel / part.

7.3.3 Toleranser for plastrør

Ved skader på plastrør på mer enn 20% av rørets godstykkelse, skal ScaleAQ kontaktes for avklaring på om reparasjon/utbedring er nødvendig.

TYPESDRGodstykkelse [mm]Maks. skadedybde [mm]
3151128.65.7
4001136.47.3
4501140.98.2
5001145.59.1
Tabell 2: Godstykkelser og maksimum tillat skade plastrør

7.3.4 Toleranser for Bunnringsklammer

TypeDim. klammerDim. øreDia. boltehullMaks. dia. boltehullMin. tykkelse øre
315 mm150×15 mm90×20 mm28 mm33.6 mm16 mm
400 mm200×15 mm120×25 mm34 mm40.8 mm20 mm
450 mm200×15 mm120×2534 mm40.8 mm20 mm
Tabell 3: Dimensjoner og maks. tillatt slitasje bunnringsklammer

7.3.4 Toleranser for Bunnringsadapter

Toleranse for slitasje på bolt: ≤ 15 % av opprinnelig materialdiameter, målt over 2 diametere (D1 og D2) 90° forskjøvet i forhold til hverandre. Dvs. gjenværende diameter  må være minst 90 % av nominell diameter Dn.

7.3.6 Toleranser for Y-stroppe

Ved tegn til omfattende slitasje eller skader på Y-stroppe så skal denne skiftes umiddelbart. Omfattende slitasje og skade kan her være rift, kutt eller sying på stroppeløsningen har raknet.

7.4 Ettersyn og vedlikehold

VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALLMÅNEDLIGHVER 3. MND.GENERASJONSKONTROLL
Sjekk- punktHvaHvordan   
1BunnringsrørSjekk bunnringsrør for knekk, kutt og brudd.   
2BunnringsopphengSjekk at bunnringsoppheng er i driftsposisjon; at notposen er avlastet og bunnringen henger bunnringsopphengene. Se også etter om overflaten er veldig grov eller ru i forhold til ny kjetting pga. korrosjon eller skade.   
3Bunnringsoppheng og notposeSe etter tegn til gnag mellom bunnringsoppheng og notpose.   
4BunnringsopphengBruk kamera eller dykker for å sjekke innfestingen mellom notpose og bunnring. Sjekk bunnringsoppheng for skader.   
5BunnringskjettingSjekk bunnringskjetting for korrosjon og ruhet som kan gjøre overflaten veldig grov i forhold til ny kjetting. Grov overflate kan skade notposen ved evt. kontakt mellom kjetting og notpose.   
6BunnringsklammerSjekk innfesting mellom bunnringsoppheng og bunnring; klammer, bolt, kjetting og plastbeskyttelse. Ref. toleranser.   
7Y-stroppeløsningSjekk Y-stroppe for slitasje, kutt og at begge plastkossene er på plass og intakt.   
8Fiber-tauSjekk tau for gnag. Skadet tau skiftes. Ref. toleranser.   
Tabell 3: Ettersyn og vedlikehold

Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal være kvalifisert for oppgaven og gjort seg kjent med og forstått produktets brukerhåndbok. Etter værsituasjoner, strøm og hendelser som kan ha påført utstyret krefter ut over det normale skal punkt 3 og 4 gjennomgås.

8 Transport og lagring

8.1 Transport/slep

Ved transport/slep av flytekrage med bunnring oppe på gangbane, følges anvisninger for sikring av bunnring iht. bildene nedenfor.

Bilde 25: Sikring av bunnring oppe på gangbane

8.2 Lagring i korte perioder

Ved lagring av flytekrage og bunnring uten notpose, skal bunnringen lagres minimum 2.5m under flytekragen.

Lagring på minimumsdybde er kun anbefalt i korte perioder, maks. 3 dager og forbeholdt rolig sjø/vær i mellomlagringsperioden. Mellomlagring av bunnring på dybde mindre enn minimumsdybde kan påføre flytekrage, kjetting/tau, bunnring og bunnringsklammer for skader.

Bilde 26: Feil lagring av bunnring

8.3 Lagring over lengre perioder

Lagring over lengre perioder kan 3 alternativer benyttes.

Alternativ 1:
Senke bunnringen så langt ned som bunnringsoppheng tillater for å redusere rykk- og slitasjeskader på bunnring og bunnringsoppheng pga. urolig sjø/dårlig vær.

Ved mellomlagring skal bunnring henges på samtlige bunnringsoppheng for å unngå unormalt høye punktbelastninger i bunnring og bunnringsoppheng i mellomlagringsperioden.

Dette gjelder KUN flytekrager som IKKE har vinsjer montert.

Har flytekragen vinsjer montert, SKAL det monteres manuelle bunnringsoppheng på samme plass som vinsjtauene. Det er de manuelle bunnringsopphengene som skal ta lasten fra bunnringen under lagring.

Alternativ 2:
Mellomlagringsstropp for bunnring

Komplett sett for mellomlagring kan bestilles hos Scale Aquaculture AS. Dette inneholder 5T båndstropp 9m, 28t fortøyningssjakkel og fender til flatstroppe. Antall mellomlagringsstropper pr. flytekrage er avhengig av flytekragens omkrets. Fordeling beskrives under. 

 • 120 m – 16 stk.
 • 135 m – 16 stk.
 • 157/160 m – 20 stk.
 • 200 m – 24 stk. 

Innfesting av stropper kan gjøres ved for eksempel under spyling av flytekrage eller ved hjelp av egnet redskap som en båtshake.  

Etter bruk lagres mellomlagringsstropper tørt og ikke i direkte sollys.  

Figurer under beskriver hvordan mellomlagringsstropper skal monteres korrekt. Bilde 1 viser ferdig montert stropp. Bilde 20-23 beskriver korrekt sammenkobling av stropper og sikring av denne til flytekragens klammer.   Ved spørsmål til monteringsbeskrivelsen, ta kontakt med Scale Aquaculture AS.

Bilde 27: Stropp ferdig montert, tredd 2 ganger rundt bunnring
Bilde 28: Beskrivelse av plassering til fender for mellomlagringsstropp
Bilde 29: Stroppe-ender føres gjennom fendring
Bilde 30: Stroppe-ender kobles sammen med sjakkel. Sjakkel sikres mot flytekrageklammer
ved bruk av 12mm tau

Alternativ 3:

Lagre bunnringen oppe på flytekragen. Ved slik lagring skal det brukes mellomlegg mellom bunnringsrør og flytekrage for å forhindre gnag mellom komponentene. Bunnringen sikres med egnet utstyr. Under mellomlagring skal flytekrage med tilhørende bunnringsoppheng kontrolleres ukentlig og etter uvær, for å avdekke evt. slitasjeskader/mangler i forbindelse med mellomlagringen.

9 Produsent og produktidentifikasjon

HOVEDKONTOR
Scale Aquaculture ASTelefon: +47 73 80 99 30
Beddingen 16E-post: post@scaleaq.com
7042 Trondheimwww.scaleaq.no
KONTAKTINFORMASJONflytekrage@scaleaq.com
Tabell 4: Kontaktinformasjon

9.1 Dokumentasjon

Informasjon om Bunnring er i produksertifikatet til Flyter fra ScaleAQ. Produktsertifikat inneholder informasjon om dimensjonsklasse, gyldighetsperiode og detaljer om flyteren og materialene den er bygd opp av. I detteProduktsertifikatet skal være tilgjengelig hos innehaver av akvakulturtillatelsen. Se eksempel i vedlegg 1.

9.2 Identifikasjon av Bunnring

10 Revisjonshistorikk

Rev.EndringerDato
1Brukerhåndboken er revidert i sin helhet for å svare til nye krav i NS 9415: 2021.26.10.2023
Tabell 5: Revisjonshistorikk

11 Referanser

/1/NYTEK23
/2/NS 9415:2021
Tabell 3: Referanser

12 Vedlegg