Brukerhåndbok

Taknettstenger 

Rev. dato: 18.7.2023

1 Taknettstenger

ScaleAQ leverer taknettstenger i glassfiber som festes i flytekragens håndliststolper:

 • Standard lengde på stenger er 5.8m. 
 • Diameter på stenger er 51mm. 
 • Leveres med festebrakett i plast tilpasset flytekragens håndliststolpe. 
 • Trinser og tau for innfesting og posisjonering av selve taknettet. 

1.1 Begrensninger

ScaleAQ taknettstenger kan monteres på følgende størrelser ScaleAQ FrøyaRingen flytekrager:

 • FR400/FRPL400 opp til 120 m omkrets
 • FR450/FRPL450 opp til 160 m omkrets
 • FR500/FRPL500 opp til 200 m omkrets
 • FR630 opp til 200 m omkrets

2 HMS

2.1 Verneutstyr

Bruk personlig verneutstyr.

2.2 Rømningsfare

Taknettstengene må ikke komme i kontakt med notposen eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning.

I tilfelle at stengene kommer i kontakt med notposen eller andre komponenter som kan utgjøre en fare for rømning skal strakstiltak iverksettes.

2.3 Bruk av taknettstenger

Taknettstengene med festebrakett skal ikke brukes til annet formål enn å holde taknettet.

Taknettstang skal aldri bøyes ved hjelp av kran, vinsj eller capstan.

Taknett skal aldri strammes opp ved hjelp av kran, vinsj eller
capstan.

3 Montering

Bruk medsendte festebraketter. Taknettet skal være tilpasset denne type bruk.

3.1 Montering av festebrakett og stang på ScaleAQ flytekrage

 • Sørg for at dragertau er tredd riktig før stengene monteres til flytekragen.
 • Fest festebrakettene til håndliststolpene, håndliststolpene skal ikke belastes mer enn maks. oppgitt moment i flytekragens sertifikat.
 • Dragertau kan tres i ytre hull slik at tauet går på yttersiden av stangen eller dragertauet kan tres i senterhullet slik at dragertauet går på innsiden av stangen

Figur 1: Topptrinse

Spor for dragertau til nettets topptelne

Spor for løftetau til “sidevegg”

Figur 2: Montering av festebrakett og stang

3.2 Montering av stang på ScaleAQ flytekrage med plastklammer

På plastklammer som har hull for stang, settes stangen ned i hullet. Se Figur 3.

Figur 3: Plastklammer med hull for taknettstang.

På eldre plastklammer som ikke har ferdig definert hull for stang, kan man sette inn en fôring i ledig hull for bunnringsoppheng. Etter at foring er satt inn, settes stangen ned i fôringen. Se Figur 4.

Figur 4: Fôring for taknettstang.

Et annet alternativ på eldre plastklammer som ikke har ferdig definert hull for stang, har vært å modifisere klammeret med et rør for å sette stangen i. Se Figur 5.

Figur 5: Modifisert plasklammer med rør for taknettstang.

3.3 Montering av taknett

 • Fest taknettets topptelne i dragertau og heis dette opp.
 • Fest dragertau sikkert. Kan festes i håndlistrør.
 • Når drager tau er montert på utsiden av stanga, skal dragertauet surres rundt glassfiberstang før festing til håndlist. Dette for å redusere bevegelser mellom stangtupp og dragertau som kan føre til gnag på tau.
  • Merk: Ved plastklammer på flytekrage må dragertau monteres på utsiden av glassfiberstangen.

Figur 6: Taknettstenger i drift. Dragertau tredd på innsiden av stanga.

4 Lagring

Etter endt bruk skal taknettstengene rengjøres og vedlikeholdes. Alle deler som har vært i sjøen skal spyles. Stenger skal sjekkes for skader og eventuelt repareres hvis dette er nødvendig.

5 Avfallshåndtering

Kan leveres til godkjent stasjon for gjenvinning.

6 Ettersyn og vedlikehold på taknettstenger

SKADE PÅ GLASSFIBERSTANG:
Dersom det er skade på glassfiberstang (sprekk eller skade i glassfiberstangens overflate) skal den aktuelle glassfiberstangen erstattes med ny.

VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALLDAGLIGUKENTLIGMÅNEDLIG3. MÅNEDÅRLIG
SjekkpunktHvaHvordan
1Innfesting stengerSjekk at braketter er hele.
2Innfesting tau Sjekk at tau er hele.
3Innfesting nett Sjekk visuelt at nett er intakt, spesielt etter dårlig vær.
4Stenger med komponenterSjekk at stengene med komponenter er uten skade og at de ikke kan gjøre skade på not.

Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og satt seg inn i produktets brukerhåndbok.
Det skal gjennomføres minimum ukentlig kontroll etter perioder med dårlig vær.

6.1 Utskifting av komponenter

Ved evt. utskifting av komponenter, som f.eks. topptrinse, skal stangen tas ut av festebraketten og plasseres på en egnet plass for å utføre utskiftingen av komponenten. Der er ikke tillatt å tvinge stangtupp ned mot flytekrage når stangen står i stangholderen for å utføre utskifting av komponenter på glassfiberstangen.

7 Vedlegg