Brukerhåndbok

Service Manual – Ettermontering av sekundærsikring Multivinsj

Rev. dato: 21.12.2022

1 Ettermontering av sekundærsikring

Dette dokumentet beskriver hvordan sekundærsikring på Orbit-V-6002SS Multivinsj fra ScaleAQ kan ettermonteres.

ScaleAQ anbefaler at modifikasjoner gjennomføres av kvalifisert ScaleAQ personell. Velger kunden likevel å gjennomføre dette arbeidet selv, vil garantien brytes og kunden står selv ansvarlig.

Garanti: utføres arbeidet av andre enn kvalifisert ScaleAQ personell vil garantien på produktet brytes hvis egenutført modifikasjon er påviselig grunn for skade

Bruk verneutstyr i henhold til PVU og arbeidstilsynet

Sekundærsikringen består av en øyebolt festet på undersiden av vinsjen. For å kunne feste denne øyebolten må det bores et hull i selve vinsjboksen. ScaleAQ anbefaler at dette gjøres av instruert ScaleAQ personell for å bevare garantien på produktet.

Et tau festet mellom øyebolten på vinsjen og øyebolt på festebrakett, eventuelt i rekka til merd eller annet passende område.

2 Utførelse

2.1 Klargjøring

  • Plasser vinsjen på at stabilt og tørt underlag
  • Vask og tørk vinsjboksen, spesielt der hvor arbeidet skal utføres

2.2 Boring

Størrelsen på bor kan være alt fra 6,3mm til og med 6,5mm. Se punkt 2.2.1 under for plassering av hull og avstander fra kantene på vinsjboksen.

Vis forsiktighet ved boring.

2.2.1 Plassering

Figur 1 Plassering og mål på hull

2.3 Montering

Etter endt boring av hull monteres øyebolten, pakning, skive og mutter som vist i illustrasjonene under.

Legg pakningen på øyebolten.

Plasser øyebolt med pakning gjennom hull på undersiden av kabinettet.

Figur 2 Øyebolt, pakning, skive og mutter

Legg skiven på bolt-enden på innsiden av kabinettet.

Bruk Loctite på øyeboltgjenger som stikker over skiven.

Skru deretter mutteren på og forspenn slik at pakningen er komprimert 1/3-1/2 av tykkelsen

Figur 3 Skive og mutter på innsiden av vinsjkabinett

Illustrasjonen viser resultat på utsiden av vinsjkabinettet.

Figur 4 Øyebolt og pakning på utsiden av vinsj

2.4 Tauverk

ScaleAQ anbefaler å bruke Marina Maxi 6mm eller tilsvarende tau som sekundærsikring for vinsjen. Det anbefales å bruke et pålestikk i hver øyebolt når tauet skal knyttes fast.

Figur 5 Pålestikk

Tabell 1 Spesifikasjoner Marina Maxi 6mm tau

Spesifikasjoner

Dimensjon6 mm
Flyter i vannJa
Vekt [kg/m]0,025
Min. bruddlast800 kgF
Styrke i våt tilstand800 kgF
FargeGult med blått markørgarn

3 Vedlegg